Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen i Finland firar 80-årsjubileum på Ständerhuset

Cancerföreningen i Finland ordnar sin huvudfest på Ständerhuset i Helsingfors måndagen den 21 november 2016. Ständerhuset valdes till festplats därför att Cancerföreningen i Finland grundades där den 21 november 1936.

Cancerföreningen i Finland har som huvudtema för jubileumsåret haft frivillighet. Föreningens tolv regionala och sex rikstäckande medlemsföreningar har under året utdelat pris till sina frivilligarbetare. Frivilligarbetarna avsätter årligen hundratals timmar av sin egen tid till förmån för cancerpatienterna. Antalet frivilligarbetare beräknas uppgå till ca 550 personer.

– Jag har av stödbehövande fått höra att de tycker att det är så underbart att jag finns. Det är den bästa respons som en stödperson kan få, säger Tyyne Laitinen, 81 år, tacksamt. Hon är frivilligarbetare och uppmärksammades av Norra Karelens Cancerförening.

Medlemsföreningarna har uppmärksammat frivilligarbetarna med en tavla (Voimapuu) av bildkonstnär Virpi Talvitie.

Inspirerande och meningsfulla uppgifter för frivilligarbetarna

Många som själva har drabbats av cancer är engagerade i medlemsföreningarna och vill hjälpa andra som har insjuknat. Också personer som själva inte är cancerpatienter kan agera som exempelvis stödpersoner för en patient i livets slutskede eller vänner i vardagen.

– Vi vill ge våra frivilligarbetare nya slags möjligheter att vara delaktiga i vår verksamhet. Jag tror att vi kan engagera fler frivilligarbetare om vi kan erbjuda dem uppgifter som både de själva och föreningen upplever som meningsfulla, säger generalsekreterare Sakari Karjalainen på Cancerorganisationerna.

Målet är högklassig cancervård

Cancerorganisationernas mål motsvarar även i dag de mål som sattes för 80 år sedan då Cancerföreningen i Finland grundades. Till föreningens uppgifter hör att påverka medborgarna och beslutsfattarna, stödja patienterna och dem närstående och stärka cancerforskningen.

Det viktigaste påverkansmålet med tanke på cancervården är att säkerställa att cancervården är högklassig i hela landet. Det främsta enskilda projektet är att inrätta ett nationellt cancercentrum. Statsrådet beslutade i våras att ett centrum av detta slag ska inrättas.

– Också vi deltar i planeringen av det nationella cancercentrumet. Vi är dessutom med i ett av social- och hälsovårdsministeriets projekt vars mål är att skapa ett rikstäckande uppföljningssystem för tiderna i fråga om tillgången till vård. Det är ett dugligt mätinstrument för att utvärdera funktionsdugligheten och tillförlitligheten hos vårdsystemet, säger Karjalainen.

Cancerföreningen i Finland:

  • inrättade år 1952 Cancerregistret som upprätthåller en databas över alla i Finland diagnostiserade cancerfall sedan 1953. Registret är också ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut
  • inledde ordnandet av screeningar i Finland: ett program för screening av livmoderhalscancer inleddes på 1960-talet, mammografiscreeningar av bröstcancer inleddes på 1980-talet och screeningar av tarmcancer inleddes på 2000-talet
  • ökade sin verksamhet relaterad till förebyggandet av cancer på 1960-talet och inledde en aktiv kampanjverksamhet för att minska rökning. Verksamheten nådde sin kulmen genom en lag mot rökning vilken riksdagen antog år 1976
  • initierade vård i livets slutskede på 1980-talet i och med att Pirkanmaan hoitokoti i Tammerfors och Terhokoti i Helsingfors inledde sin verksamhet 1988
  • valdes till världens bästa cancerförening år 2004, fick utmärkelsen Global Excellence in Cancer Control.

 

Ytterligare information:

Generaldirektör Sakari Karjalainen, tfn 040 081 8910

Chef, kommunikation och prognostisering, Satu Lipponen, tfn 050 563 4558

Informatör Mirja Karlsson, tfn 050 463 5260

#SSY80

www.cancerforeningen.fi

Cancerorganisationernas jubileumsvideo på Rundradions kanaler 46 och 47 (endast på finska)

Se även jubileumssidan Syöpäjärjestöt 80 vuotta om Cancerorganisationerna 80 år (endast på finska)

Läs om Cancerorganisationernas historia