Gå direkt till innehållet

Coronavirusets inverkan på Cancerorganisationernas verksamhet

De som deltar i Cancerorganisationernas verksamhet samlas aktivt till kurser, lokalavdelningsmöten, klubbar, grupper, föreläsningar och övriga träffar. I detta skede av pandemin är Cancerorganisationernas linje att alla dessa träffar och evenemang tills vidare inhiberas.

Kurs-, frivillig- och stödpersonsverksamhet som sker ansikte mot ansikte ordnas för tillfället inte alls. Cancerorganisationernas frivilliga uppmanas att följa desssa riktlinjer. Tilläggsinformation om riktlinjerna fås från Cancerorganisationernas alla regionala föreningar och från de nationella patientorganisationerna.

Vi vill göra vad vi kan för att förhindra spridningen av coronaviruset. Genom att begränsa personliga möten och folksamlingar kan vi sannolikt något begränsa smittospridningen till riskgrupperna.

Cancerorganisationernas personal nås för närvarande i huvudsak per telefon eller e-post. Cancerorganisationernas rådgivningstjänst erbjuder också information och stöd till insjuknade och närstående per telefon, e-post eller chat.

Vi följer myndigheternas riktlinjer, och informerar ytterligare om instruktionerna som berör Cancerorganisationerna ändras väsentligt. Aktuell information fås på Institutet för hälsa och välfärds (THL) hemsida.