Gå direkt till innehållet

Det snus som ungdomar använder skaffas alltid på ett olagligt sätt

Cancerveckan 25.5.-31.5.

 Snuset ökar risken för att få cancer i munnen, mjälten och matstrupen.

Snuset innehåller inte bara nikotin utan också 2 500 kemiska föreningar varav man vet att 28 är cancerframkallande ämnen, d.v.s. carcinogener.

Från snuset frigörs till kroppen stora mängder nikotin som är beroendeframkallande och som belastar bland annat hjärtat och blodkärlssystemet.

Snusandet har ökat på ett oroväckande sätt bland ungdomarna under 2000-talet.

Ungdomarna känner inte i tillräcklig grad till riskerna med att snusa. Flickor prövar på att snusa i allt större utsträckning men snusandet är fortfarande påtagligt vanligare bland pojkar.

En del av ungdomarna är blandmissbrukare av tobaksprodukter. De snusar i situationer där de inte kan röka. Att kontinuerligt använda nikotin stärker beroendet. Som exempel på abstinensbesvär orsakade av beroendet kan nämnas oro, irritation, koncentrationssvårigheter, trötthet och huvudvärk. De här är störande element i ungdomarnas liv. Idrottande ungdomar har felaktiga uppfattningar relaterade till användningen av snus. Många vet inte att snuset försämrar prestationsförmågan.

Att sälja eller skänka bort snus är olagligt

Det är förbjudet att sälja snus i Finland. Cancerorganisationerna vill under Cancerveckan påminna om att det snus som används av ungdomar alltid har skaffats på ett olagligt sätt. Resenärer bör komma ihåg att det är tillåtet att införa snus endast för eget bruk och även då högst 1 000 gram.

Snus förs in i Finland från norra Sverige över gränsen via den övriga båttrafiken mellan Sverige och Finland.

Cancerorganisationerna är bekymrade till följd av att snusandet har blivit vanligare bland ungdomarna. För att vi ska kunna skydda ungdomarna mot snuset som är skadligt för hälsan måste vi få bukt med den illegala importen av snus, säger Eeva Ollila som är överläkare för främjandet av hälsa.

Cancerorganisationerna har under 2015, 2016 och 2017 gjort provköp för att testa hur importbegränsningarna för snus följs på Sverigebåtarna. Vid nya provköp på fyra Sverigebåtar i maj 2017 sålde man fortfarande varje gång två kilo snus, det vill säga dubbelt mer än tillåtet. På ett av fartygen markerades köpet på landstigningskortet utan att man nämnde att gränsen överskridits och på två fartyg nämnde man i samband med provköpet att mängden överskred det tillåtna, men trots det fick köparen köpa även den del som överskred gränsen.

Broschyrer med information om att snus är cancerframkallande sätts upp i närheten av passagerarhamnarna i Helsingfors, Åbo och Vasa och det livliga gränsöverskridningsstället i Torneå måndagen den 29 maj. Syftet är att påminna resenärerna om att snus är en cancerrisk och att det är olagligt att föra in snus i landet. Dessutom kommer meddelanden om att snus är cancerframkallande att lyftas fram i de sociala medierna.

Tilläggsinformation:

Utvecklingschef Seppo Soine-Rajanummi tfn 050 440 5694

Överläkare för främjandet av hälsa Eeva Ollila tfn 040 595 2363

Informatör Anu Kytölä tfn 050 382 8968

fornamn.efternamn@cancer.fi

www.ilmansyopaa.fi

www.fressis.fi