Gå direkt till innehållet

Finlandssvenska Cancergruppen – Gemenskap som ger stöd och tröst på Facebook

5.1.2016

Hösten 2013 grundades en ny grupp på Facebook, Finlandssvenska Cancergruppen. Målet var att kunna få fram en grupp dit så många finlandssvenska cancerpatienter, män som kvinnor, ung som gammal, kunde samlas och diskutera via nätet och få psykosocialt stöd. Poängen var också att alla i gruppen skulle känna sig välkomna och att medlemmarna skulle kunna vara öppna och positiva till samtal och diskussioner som handlar om hur det är att leva med cancer, rädsla, behandling, familj, vänner osv.

Gruppen har 217 medlemmar i dagens läge och fler kommer varje vecka. Tyvärr är det ju så att cancerfallen ökar hela tiden och behovet av stöd och tröst kommer alltid att finnas.

En grupp på nätet som har samhörighet i en sjukdom är någonting som får många av medlemmarna att må lite bättre. Detta med nätbaserat psykosocialt stöd är också framtiden. Diskussionerna handlar om allt från vilka behandlingar man får, till att man söker tips om vilken salva man kan använda mot strålningsskador på hud.

Medlemmarna berättar om när de varit på läkarbesök och fått goda svar och de berättar om när de är rädda för att påbörja en behandling. Allt diskuteras öppet. Gruppen har också ordnat några träffar där de som vill får träffas och prata även ansikte mot ansikte. Dessa träffar har visat sig vara någonting verkligt viktigt för många.

Att få stöd och tröst av andra cancerpatienter i liknande situationer är så viktigt och förståelsen för ens egna tankar och känslor är större när man delar med sig av både bra och mindre bra erfarenheter. Speciellt känslor och tankar som cancerpatienter går med är någonting som ingen annan än just andra cancerpatienter kan ha en förståelse för. Att få ventilera och få utlopp för dessa tankar och känslor är guld värt för medlemmarna i gruppen.

Vilka vet om att Finlandssvenska Cancergruppen finns?

Denna grupp är till för finlandssvenska cancerpatienter och redan nu har gruppen gett stöd och tröst åt många av medlemmarna. Många cancerföreningar vet om att gruppen finns och stöder gruppens ideer och det vi gör, vilket gruppmedlemmarna är mycket tacksamma över. Många cancerskötare runt om i Finland vet om gruppen och via cancerskötarna går informationen vidare till cancerpatienterna.

Hur går man med i gruppen?

Om man vill komma med i gruppen går man in på sin facebookprofil och söker efter Finlandssvenska Cancergruppen och begär om medlemsskap. Medlemsskapet accepteras och då får man läsa, följa med och skriva så mycket man vill. Gruppen är en så kallad sluten grupp, vilket betyder att endast gruppens medlemmar kan läsa och kommentera, vilket har visat sig vara bra. Detta på grund av att känsliga saker tas upp och att det för alla i gruppen ska kännas säkert och bekvämt att diskutera. När man begärt medlemsskap skickar moderatorn ett meddelande till dig med några frågor och godkänner sedan dig som medlem.

 

Text: Eva-Maria Strömsholm
Grundare av Finlandssvenska Cancergruppen