Gå direkt till innehållet

Förmedling av snus har tråkiga följder

Även om det inte är tillåtet i Finland att sälja snus, har användningen av snus ökat särskilt bland unga män och pojkar. Pojkar i 15−16-årsåldern använder mera snus och elektriska cigarretter än vuxna.

Cancerorganisationerna vill skydda de unga mot tobaksprodukter och nikotinberoende. Hälsorisker som snus ger upphov till ska inte underskattas. Nikotinmängderna i blodet från snus är stora, vilket redan i sig är skadligt. Snus ökar risken för cancer i munområdet, matstrupen och bukspottskörteln. Det ökar också sjukdomarna i hjärta och cirkulationsorgan. Det är farligt för både modern och barnet att använda snus under graviditeten, säger överläkaren för hälsofrämjande Eeva Ollila.

Rikligt med nikotin i snus

Nikotin är farligt för hälsan och skapar ett mycket starkt beroende. Mängden nikotin som sugs in i blodet från snus är mycket större än från cigarreter. Cancerorganisationerna är särskilt oroad över att de senaste snusprodukterna innehåller upp till sex gånger mera nikotin än förut.

All snus som hamnar hos minderåriga är olaglig

Snus får inte marknadsföras eller säljas vidare. Enligt gällande lag får en vuxen dock för eget bruk importera högst 30 stycken högst 50 grams snusdosor. Den nya tobakslagen behandlas i riksdagen som bäst. Enligt lagförslaget ska man få importera högst 1000 gram snus för eget bruk.

Den som säljer snus kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Försäljaren och de som olagligen har köpt snus får solidariskt stå för importskatten för den olagliga snushandeln.

Nästan en tredjedel av snusimportörerna förmedlar snus till andra

Intervjuerna som TNS Gallup gör varje vecka ger vid handen att finländska resenärer under de senaste 12 månaderna importerade nästan 8 miljoner dosor snus till Finland. Av resenärerna sade sig 59 % ha fört in snusdosorna för eget bruk, 29 % för någon annars bruk och 12 % för både eget och någon annans bruk. Av dem som importerade snus säger 14 % att de har fört in över 30 dosor.

Kampanjen Snus är cancer

Kampanjaffischer finns i Helsingfors och i Åbo i närheten av fartygsterminalerna och i Torneå vid ett populärt gränsövergångsställe. Marknadsföringskampanjen förs i sociala medier.
Kampanjen finns på webbplatsen www.nuuskaonsyöpä.fi

 

Snusets hälsorisker
Utvecklingschef Virve Laivisto, tfn 050 588 2700, virve.laivisto(@)cancer.fi
Kampanjen
Utvecklingschef Seppo Soine-Rajanummi, tfn 050 440 5694, seppo.soine-rajanummi(@)cancer.fi

Informatör Anu Kytölä, tfn 050 382 8968, anu.kytola(@)cancer.fi