Gå direkt till innehållet

Jubileumsårets teman är frivilligarbete

12.1.2016

2016 är ett jubileumsår för Cancerföreningen i Finland, som fyller 80 år. Under jubileumsåret vill vi särskilt uppmärksamma frivilligarbetets stora betydelse. Ett annat viktigt tema är hur man kan främja tillgången till vård och undersökningar.

De regionala föreningarna och nationella patientorganisationerna som hör till Cancerföreningen i Finland har en omfattande frivilligverksamhet. De frivilliga ger årligen hundratals timmar av sin egen tid till arbete för cancerpatienternas väl. Målsättningen för jubileumsåret är att varje regional förening och patientorganisation väljer och belönar en aktiv inom frivilligverksamheten på sitt område.

Möjligheten att få vård utreds

Det är viktigt för en cancerpatient att få vård så tidigt som möjligt. Cancerföreningen i Finland har deltagit i ett projekt finansierat av social- och hälsovårdsministeriet som resulterat i att man i Finland numera kan följa och jämföra tiden det tar att få vård när man drabbats av en cancersjukdom.

Det verkar fortfarande bero på patientens välstånd och bostadsort om och hur snabbt man får vård. Mer forskning om ojämlikhet inom cancerdiagnostiken och cancervården behövs därför. Informationen är nödvändig för att man ska kunna påverka på rätt sätt och stärka rättvisan inom hälso- och sjukvården. Man känner redan till att cancerpatienternas överlevnad skiljer sig mellan olika regioner och sociala grupper.

De mindre bemedlade har fått stöd från första början

Man skrev den 18 mars 1936, då åtta finländska läkare sammankom på Ständerhuset i Helsingfors för att grunda föreningen ”för att motarbeta cancersjukdomar”. Cancerföreningen i Finland fick sin början då, men upptogs officiellt i föreningsregistret först i slutet av samma år, den 21 november 1936.

Cancerföreningen i Finland har från första början gett stöd till mindre bemedlade cancerpatienter. Cancerföreningen började utveckla vården av cancerpatienter, upprätta vårdplatser och importera radium som behövdes för strålbehandling. En ledande princip var att alla som behövde vård måste få en vårdplats och erhålla vård oberoende av inkomster.

Åtta föreningar firar jubileum

12 regionala cancerföreningar och 6 nationella patientorganisationer hör till Cancerföreningen i Finland. Sju av de regionala cancerföreningarna firar också egna jubileum detta år. Sydvästra Finlands och Birkalands Cancerföreningar fyller 65 år. Sydvästra Finlands Cancerförening finns i Åbo och Birkalands Cancerförening i Tammerfors. Mellersta Finlands, Kymmenedalens, Österbottens och Norra Karelens Cancerföreningar har hunnit nå 60-årsstrecket.

Ålands Cancerförening firar sitt 30-års jubileum i oktober i Mariehamn. Detta är samtidigt Cancerföreningens jubileumsfest för den svenskspråkiga verksamheten och ordnas i samarbete mellan Ålands Cancerförening och Österbottens Cancerförening.

Hösten 2016 fyller Cancerpatienterna i Finland, en av patientorganisationerna, 45 år.

Ytterligare information

Generalsekreterare Sakari Karjalainen, tfn 0400 818 910

Direktör, kommunikation och förutseende Satu Lipponen, tfn 050 563 4558

Informatör Mirja Karlsson, tfn 050 463 5260