Gå direkt till innehållet

Michael Monroe har formgivit Rosa bandet

I Finland insjuknar årligen 5 000 kvinnor i bröstcancer. Antalet patienter ökar, men den offentliga finansieringen av cancerforskning krymper. Cancerstiftelsen vill vara med och trygga cancerforskningens kontinuitet och stödja patienterna och deras närstående.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av den finländska cancerforskningen. Rosa bandet är den mest välkända cancerinsamlingen i Finland.

Rosa bandet utmanar finländarna att komma med och samla in medel till stöd för forskning som förbättrar behandlingsresultaten vid bröstcancer. Det är dyrt att forska, forskningsprojekten är ofta mångåriga och sysselsätter flera forskare. Cancerstiftelsen vill också erbjuda patienterna och deras närstående information och stöd som de är i stort behov av. Med Rosa bandet-medel har man kunnat anställa nya rådgivningsskötare och finansiera Cancerorganisationernas riksomfattande rådgivningstjänster.

” Vi behöver mera pengar för cancerforskningen, i synnerhet för att den statliga finansieringen av hälsoforskning på universitetssjukhus och forskningsanstalter har minskat kraftigt under de senaste åren. År 2016 är finansieringen mindre än 40 procent av den nivå som den hade år 2011″, säger Cancerorganisationernas generalsekreterare Sakari Karjalainen.

I år har vi satt rekordartade 1,5 miljoner euro som mål för insamlingen. Vi vill dela ut större och långvarigare stipendier. Vi vill också stödja patienterna ännu bättre, betonar Karjalainen och utmanar alla finländare att delta i insamlingen.

”Positivitet är styrka”

Musikern Michael Monroe har formgivit bandet för år 2016. På bandet finns stjärnor och hjärtan, som Monroe ofta också lägger till sin autograf.

” Stjärnorna representerar ljuset och hjärtana kärleken. Musiken är mitt livs kärlek, och det att min musik kan hjälpa en människa som kämpar mot en svår sjukdom är det finaste med det här yrket.”

”Musiken har också hjälpt mig i svåra tider. Det bästa man kan göra med offentligheten är att utnyttja den för en god sak. Jag är mycket tagen för att ha blivit ombedd att delta i Rosa bandet-kampanjen. Vem som helst av oss kan bli sjuk när som helst och vara i behov av hjälp.”

” Varje dag som frisk på jorden är en bra dag.”

Monroe hoppas att var och en, man som kvinna, skaffar sig flera band att fästa på bröstet för att målet för Rosa bandet-insamlingen ska nås.

Bröstcancerforskningen har utvecklat vården avsevärt – 67 000 bröstcancerpatienter är vid liv

Det forskas i bröstcancer överallt i världen, men den finländska forskningen är livsviktig för oss.

Finländska forskare har varit med och utvecklat läkemedelsbehandlingar. De största undersökningarna, som påverkar vårdpraxis mest, görs som vidsträckta internationella projekt. Också i Finland har det med stöd från Cancerstiftelsen gjorts undersökningar, som styrker internationella resultat och praxis.

– Dessa undersökningar som gjorts i Finland är viktiga och de har säkerställt att de nya vårdrekommendationerna också fungerar hos oss, berättar specialistläkaren i cancersjukdomar, docent Riikka Huovinen vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Framstegen inom bröstcancerforskningen under de senaste 10 åren har utvecklat både förebyggandet och behandlingarna på många sätt.

Forskningsresultaten har bekräftat bland annat att

  • det har lönat sig att i förebyggande syfte utsträcka screeningmammografi till att omfatta alla kvinnor i åldern 50–69 år i Finland. Tidigare omfattade screeningen endast finländska kvinnor i åldern 50–59 år.
  • de biologiska subtyperna av bröstcancer kan identifieras och individuellare, effektivare läkemedelsbehandlingar kan planeras för patienterna.
  • man kan särskilja portvaktskörtlarna i armhålan och skona patienten från tömning av armhålan och den svullnad i armen som ett sådant ingrepp medför.

Från Cancerstiftelsens Rosa bandet-fond har det beviljats stipendier ända sedan år 2004.

I fjol fick akademiprofessor Heikki Joensuu 300 000 euro för en BOLD-undersökning, där man undersöker vilkendera av två olika adjuvanta behandlingar som har den bättre effekten på HER2-positiv bröstcancer.
HER2 är ett protein som finns på cancercellens yta. Resultat av undersökningen får vi efter fem år.

Rosa band finns att få överallt i Finland

Banden kostar 3 euro och de säljs på Lindex, K-Citymarket, K-Supermarket, Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC-market och Sokos.

Vid sidan av bandet finns det många slags Rosa bandet-produkter, som kampanjens samarbetspartner har lanserat på marknaden. Bland dem är det lätt för var och en att hitta något för vardag och för fest. Höstens Rosa bandet-produkter hittar du på de nya kampanjsidorna www.roosanauha.fi.

Huvudsamarbetspartner till insamlingen är AIG, Kalevala Koru, Lindex, Lumene, Pirkka och S-gruppen.

Man kan delta i insamlingen genom att

  • donera direkt på adressen roosanauha.fi/lahjoita
  • köpa Rosa bandet-produkter
  • grunda en egen insamlingspott eller donera till andras potter på adressen http://oma.syopasaatio.fi/roosa-nauha
  • donera till medlemsföreningarnas bössinsamlingar
  • dela Rosa bandets kampanjvideor och annat material på sociala medier

Kampanjens hashtags: #rosabandet2016, #bandetpå #rosabandetdagen #rosabandet

Bilaga: Fem centrala undersökningar som finansierats med Rosa bandet-stipendium från Cancerstiftelsen
Närmare:

Specialistläkare Riikka Huovinen, ÅUCS, 050 300 5509
Generalsekreterare Sakari Karjalainen, Cancerorganisationerna, 0400 818 910

Om insamlingen:
Medelsanskaffningschef Helena Hulkko, Cancerstiftelsen, 050 582 2211
Innehållsproducent Anna Korvenoja, Cancerstiftelsen, 044 579 2308