Gå direkt till innehållet

Rosa bandet gav två miljoner euro till cancerforskning

 Cancerstiftelsens Rosa bandet-insamling 2017 nådde ett rekordstort resultat – två miljoner euro. Det är mycket viktigt att insamlingssumman stiger varje år, eftersom antalet cancerfall ökar och den privata finansieringen är allt viktigare för de inhemska cancerforskarna i och med att den offentliga finansieringen minskat.

De medel som Cancerstiftelsen nu fått ihop med Rosa bandet förs snabbt vidare till den finländska cancerforskningen, då Cancerstiftelsen delar ut stipendier till noga utvalda forskningsgrupper varje höst.

  • Våra donatorer har en central roll i att de här forskarna kan utföra spetsforskning till förmån för cancerpatienter och deras närstående, betonar Cancerstiftelsens informations- och medelanskaffningschef Helena Hulkko.
  • Utöver den offentliga finansieringen är Cancerstiftelsens stöd mycket efterlängtat.

I november 2017 beviljade Cancerstiftelsen ett Rosa band-stipendium på 450 000 euro till Robert Winqvist och hans arbetsgrupp som forskar i ärftlig bröstcancer. Forskningsgruppen strävar efter att identifiera nya medfödda riskfaktorer, som förekommer särskilt i den finländska populationen, och att förstå deras cellbiologiska verkningsmekanismer och särdrag i hur cancern beter sig.

Med hjälp av Rosa bandet-intäkter forskar man också i den mest dödliga gynekologiska cancersjukdomen. På hösten 2017 fick nämligen Liisa Kauppis forskningsprojekt, som koncentrerar sig på äggstockscancer, en finansiering på 450 000 euro från Rosa bandet-fonden. Projektet är en del av TERVA-forskningsprogrammet som upprätthålls av Finlands Akademi.

Cancerforskningen vidareutvecklar cancerbehandlingar och -diagnostik

Stipendier har beviljats från Rosa bandet-fonden sedan 2014. Under den tiden har man gjort stora framsteg i behandlingen av bröstcancer.

Adjuvant behandling av svårbehandlade bröstcancrar har blivit effektivare, vilket har lett till att många bröstcancerpatienter numera inte får återfall. I och med att till exempel trastuzumab och andra HER2-läkemedel har tagits i bruk, har levnadstiden hos patienter med metastaserad bröstcancer förlängts och livskvaliteten förbättrats.

Med hjälp av forskningen kan man också visa hurdana riksomfattande cancerscreeningar som minskar dödligheten. Som en följd av forskningsarbetet kallas nuförtiden även de kvinnor som fyllt 60 år till en mammografiundersökning så att bröstcancer kan hittas tidigare och allt fler kan tillfriskna helt och hållet.

 

Duudsonit Rosa band såldes i över 370 000 exemplar

Finländare deltog igen i Rosa bandet-kampanjen genom att köpa Rosa band och Rosa bandet-kampanjprodukter och att donera pengar.

–        Duudsonit som designade Rosa bandet i år var med i kampanjen av hela sitt hjärta och uppmuntrade alla finländare att köpa band. Rosa band såldes för nästan en miljon euro, ett rekordstort antal band på 370 000 fästes på skjortbröstet. Ett varmt tack till alla som köpte ett Rosa band eller en kampanjprodukt och till varje privatperson och företag som donerade pengar till insamlingen, tackar Helena Hulkko.

 

Mera information:
Cancerstiftelsens informations- och medelanskaffningschef Helena Hulkko tfn 050 582 2211
Marknadsföringsplanerare Anna Korvenoja tfn 044 579 2308