Gå direkt till innehållet

Seela Sella utmanar var och en att visa sitt stöd med det Rosa bandet

Seela Sella ja Roosa nauha

Cancerstiftelsen vill genom Rosa bandet-insamlingen påminna om att det ännu inte finns botande behandling för alla former av kvinnocancer. Prognosen för spridd bröstcancer och äggstockscancer är alltjämt dålig. Det krävs ännu mycket forskning för att hitta en effektiv behandling för de mest svårbemästrade cancerformerna. Medlen från Rosa bandet-insamlingen ska stödja forskningen om bröstcancer och gynekologiska cancerformer. det band som skådespelerskan Seela Sella har designat glittrar droppar av glädje och sorg. 

Årligen insjuknar cirka 6700 finländska kvinnor i bröstcancer och olika former av gynekologisk cancer. Även om prognosen för bröstcancer i stort är god, dör fortfarande 900 kvinnor i bröstcancer varje år. Av de gynekologiska cancerformerna har äggstockscancern den sämsta prognosen och endast under hälften av dem som insjuknat klarar sig. 

 Vi har riktat Rosa bandet-finansiering till sådan forskning där man försöker ta fram nya behandlingsformer för bröstcancer med dålig prognos. Finansiering har också styrts till äggstockscancersforskningen, för att behandlingen också av äggstockscancer ska avancera. Donationsmedel behövs ständigt för att den mest lovande forskningen ska få fortsätta och resultaten komma till förmån för dem som insjuknat, konstaterar Cancerstiftelsens forskningschef Jarmo Wahlfors. 

Med det Rosa bandets hjälp sätte vi åt den mest dödliga kvinnocancern 

Cancerstiftelsen har de senaste åren understött forskningen av äggstockscancer betydligt. Det finns ännu ingen sådan läkemedelsterapi mot denna besvärliga cancer som cancercellerna inte skulle utveckla motståndskraft emot under behandlingens gång. Det finns inte heller någon screeningmetod för tidig diagnosticering av äggstockscancer.   

I ett stort forskningsprojekt vid Helsingfors universitet som Cancerstiftelsen finansierar med en miljon euro utvecklar man individuell läkemedelsbehandling för patienter med äggstockscancer. Målet är att finna en metod för att snabbt efter en diagnos kunna fastställa ett effektivt selektivt läkemedel mot just den cancer de som insjuknat har Genom att fastställa en individuell behandling som påverkar cancercellernas ämnesomsättning och DNA kan man undvika onödiga behandlingar och biverkningar, berättar forskningsgruppens ledare, biträdande professor Liisa Kauppi. 

Professor  Sampsa Hautaniemi som medverkar i projektet forskar med strävan att fastställa en lämplig behandling mot den mest allmänna och mest aggressiva formen av äggstockscancer med hjälp av ett blodprov. Genom att mäta spårsubstanser i blodet kan man snabbt se om patientens sjukdom svarar på behandlingen och finna rätt läkemedelskombination för att förstöra tumören. Enligt Hautaniemi är resultaten lovande och visar på att spårsubstans som kan analyseras från ett blodprov, växt-DNA, kan utnyttjas vid beslut om cancerbehandlingar. Med dess hjälp kan man i ett tidigt skede identifiera patienter med dåligt terapisvar på cancerläkemedlen.  

 Visa dina känslor. Visa ditt stöd.  

I år har Rosa bandet designats av skådespelerskan Seela Sella. Insamlingen har temat Visa dina känslor. Visa ditt stöd. På bandet glittrar silverdroppar av glädje och sorg.   

Seela Sella uppmuntrar folk att bemöta varandra med alla sina känslor. ”Alltid behövs det inte ord för att nå en annan människa, sina känslor kan man visa också utan att tala. Vid stor sorg räcker orden inte alltid till. Då är det mera värdefullt med närvaro än med de rätta orden.”  

Sella gick med i Rosa bandet-insamlingen av respekt för människan och livet. Bandet är en hedersbetygelse till hennes närstående som har genomgått cancerSella har följt sjukdomen på nära håll och förstår att vara tacksam för de avancerade cancerbehandlingarna.  ”Också en mycket liten handling kan ge gott humör. Det lönar sig också av själviska skäl att understöda cancerforskningen. När du hjälper, får du själv en liten bit av lycka”, påminner skådespelerskan. 

 Stå i oktober upp mot cancern med band, produkter och donationer

Rosa bandet 2019-insamlingen börjar den 24 september och fortsätter hela oktober. Insamlingen strävar efter intäkter på två och en halv miljon euro. Det finns inalles två miljoner stycken av det Rosa bandet till försäljning, à 4 euro.Banden säljs av affärerna inom K-gruppen, S-gruppens kedja, Lindex, XXL och Arabias butiker samt av de regionala cancerföreningarna runtom i landet. 

Man kan också stödja cancerforskningen genom att köpa Rosa bandets kampanjprodukter som finns till försäljning. Du kan donera till insamlingen 

  • på nätet på adressen roosanauha.fi/sv 
  • på donationskontotFI20 2344 1800 0032 29 med referensnumret 5445 
  • med ett textmeddelande: skriv ROOSA till nummer 16499 (en donation på 10 euro debiteras via telefonräkningen) 
  • med MobilePay: donera önskad summa till nummer 55714 

Cancerstiftelsen har från de medel som samlats in genom Rosa bandet finansierat forskning om kvinnocancer med över nio miljoner euro sedan 2005. Tack vare forskning som har finansierats med insamlingsmedekan till exempel bröstcancerns biologiska undertyper identifieras och patienten få mera individuell och effektiv läkemedelsbehandling. Parallellt med forskningsstipendierna anvisas en del av intäkterna från Rosa bandet till rådgivning och stöd för dem som insjuknat och deras närstående. Cancerorganisationerna har ungefär 50 rådgivningsskötare runtom i landet.  

 Rosa bandet-insamlingen hör till de donationsobjekt finländarna gillar mest (Taloustutkimus 2018). 

Rosa bandet-dagen firas fredagen den 11 oktober. 

Cancerstiftelsen som ordnar Rosa bandet-insamlingen är Finlands största privata finansiär av cancerforskning. Stiftelsens medel kommer uteslutande från donationer. Den offentliga finansieringen av cancerforskning är otillräcklig och de privata stiftelserna har blivit en allt viktigare finansieringskälla för forskarna. Med donationsmedlen finansieras enligt uppskattning 40 % av cancerforskningens finansiering i Finland.  

För mera information:  

Insamlingschef Sari Meller, tfn 050 40 90 550, sari.meller@cancer.fi 

Forskningschef Jarmo Wahlfors, tfn 050 410 1456, jarmo.wahlfors@cancer.fi(cancerforskning, forskningsfinansiering) 

www.roosanauha.fi/sv 

www.syopasaatio.fi/sv