Gå direkt till innehållet

Skugga skyddar bäst små barns hud mot solens UV-strålning

Enligt en undersökning som Strålsäkerhetscentralen (STUK) låt utföra, nästan två tredjedelar av finländare säger att ha bränt sin hud i solen som bar. Strålsäkerhetscentralen, Cancerorganisationerna och Meteorologiska institutet påminner om att barn ska skyddas mot starkt solljus. Skugga ger barnen det bästa skyddet, eftersom solens UV-strålning i skuggan är upp till hälften mindre än i direkt solljus.

STUK har tillsammans med de övriga nordiska strålskyddsmyndigheterna offentliggjort ett ställningstagande genom vilket man vill medverka till att det finns tillräckligt med skugga på de utomhusplatser där barn vistas och leker. ”De nordiska myndigheterna uppmanar kommuner, stadsplanerare och t.ex. idrottsföreningar att beakta behovet av skugga när de planerar och bygger utomhusplatser för barn”, förklarar överinspektör Reijo Visuri vid STUK.

I ställningstagandet framhåller man också att daghem och skolor, liksom fritids- och idrottsföreningar, i sina läro- och verksamhetsplaner bör inkludera information om solens påverkan. När barnen och deras föräldrar får tillräcklig och korrekt information om vilken skada och nytta solen kan göra kan de skydda sig mot för mycket sol på rätt sätt.

En enkät som Cancerorganisationerna lät utföra bland daghemscheferna visade att daghemmens personal anser det viktigt att skydda barnen mot UV-strålning, och barnen skyddas huvudsakligen väl på daghemmen. Under de varmaste dagarna uppmanas barnen att leka i skuggan och föräldrarna får anvisningar om att ta med skyddande kläder. Det rekommenderas att det på daghemmen finns solkräm för barnen. Om det inte är möjligt uppmanas föräldrarna att ta med solkräm hemifrån.

Problemet är, att vissa daghemsgårdar inte har tillräckligt mycket skugga. Daghemscheferna har samma uppfattning som de nordiska strålskyddsmyndigheternas generaldirektörer i sitt ställningstagande: man bör redan i planeringsskedet fästa uppmärksamhet vid daghemsgårdarna, så att mer skugga skapas med hjälp av träd och olika konstruktioner.

Meteorologiska institutet har jämfört mängden UV-strålning i skugga och i direkt solljus. De jämförande undersökningarna gjordes under våren i Gumtäkt i Helsingfors. ”Mängden UV-strålning i skuggan påverkas av samma faktorer som i direkt solljus. Beroende på molnigheten och hur högt solen står kan man minska exponeringen för UV-strålning med upp till 50 % genom att flytta sig till skuggan, konstaterar forskare Anu Heikkilä vid Meteorologiska institutet. Heikkilä påminner om att man bör skydda sig mot solen när UV-indexet överskrider 3. Kläder och skugga ger ett bra skydd mot UV-strålarna. I södra Finland överskrider UV-indexet 3 kl. 10–17 under vackra sommardagar mellan maj och augusti.

Små barns hud skyddar inte lika bra mot UV-strålning som vuxnas hud, eftersom barnets hud är tunn och hudens egna skyddsmekanismer ännu inte är fullt utvecklade. Ju tidigare i livet huden får för mycket sol, desto mer tid har cancern på sig att utvecklas. Om man bränner sig i barndomen ökar därför risken för att i vuxen ålder insjukna i hudcancer, framför allt i melanom. Därför är det särskilt viktigt att skydda barn mot solen. Om man redan som barn lär sig att vistas i skuggan och skydda sig mot för mycket sol är sannolikheten dessutom större att man under hela livet fortsätter att skydda sig bättre mot solen.

 

Mer information:

Överinspektör Reijo Visuri, STUK, tfn (09) 759 88 454

Överläkare Meri-Sisko Vuoristo, Cancerorganisationerna, tfn 050 4418 114
Utvecklingschef Virve Laivisto, Cancerorganisationerna, tfn 050 588 2700

Forskare Anu Heikkilä, Meteorologiska institutet, tfn 050 338 4854

Prognos för UV-index: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/uv-index

Nordiskt ställningstagande: Outdoor environments for children must offer sun protected areas