Gå direkt till innehållet

Utlåtande: Vårdstrejk och cancerpatienter

Oron hos cancerpatienterna och deras närstående för hur cancerbehandlingarna fortsätter under vårdstrejken är mycket förståelig. Vi delar samma oro och kräver att behandlingarna för cancerpatienter fortsätter på samma sätt som innan strejken. Både arbetsgivaren och arbetstagaren måste inse att avbrott eller försening i behandlingen kan leda till sämre behandlingsresultat – i värsta fall för tidig död hos patienten.

Vårdarens roll i behandlingen av cancerpatienter är helt avgörande. Cancerpatienten möter oftast vårdare vid ingreppen och hens roll i att utföra ingreppet och stödja är väldigt viktig. Cancerorganisationerna hoppas att parterna i avtalsförhandlingarna hittar en lösning som säkerställer att det även i fortsättningen finns tillräckligt med vårdare och läkare, som behandlar cancerpatienter, som är nöjda med sina arbetsvillkor.