Gå direkt till innehållet

Världscancerdagen 4.2. – förbättra resultaten av behandling och livskvalitet hos cancerpatienter

Sextio vårdpersonal, forskare och företrädare för patientorganisationer från 20 europeiska länder att gå samman för att förbättra resultaten av behandling och livskvalitet hos cancerpatienter.

Generalsekreterare Sakari Karjalainen, Cancerföreningen i Finland, har också undertecknat petitionen.

Undertecknad är medlemmar I ECC (European Carcer Concord). ECC släpptes World Cancer Patienternas rättigheter 2014, som också innehöll ett ambitiöst mål, att I år 2035 70 procent av europeiska cancerpatienter lever efter tio år från diagnos.

”Vi tror att 70/35 målet verkligen nytta för cancerpatienter, om vi arbetar tillsammans”, säger ECC puheenjohjaja, professor Peter Selby, Leeds University.

Cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i världen. WHO: s internationella cancerforskning (IARC) förutspår att år 2030, sjuk med cancer 21,7 miljoner människor.

I Finland, tio år efter upptäckten av sjukdomen är fortfarande lever, med 64 procent av kvinnorna och 61 procent av män.

Cancerforskning och cancerbehandlingar är harpanneet fram under de senaste 40 åren. Man kan redan be om cancern är inte längre en dödlig sjukdom i 2035.

Tema #ViKan # Jag kan, #wecan #ican vill aktivt mobilisera människor, så att cancer kan övervinnas.

Mera födisar för var och en av oss

Var och en av finska medborgare att ta hand om sin egen hälsa och samtidigt minska risken för cancer.

Världscancerdagen på lördag, 4.2. Din hälsa är en god anledning att fatta beslut personlig hälsa och eg. Går att flytta, starta en droppfri helg eller icke-rökare, nikotin resten av ditt liv.

Dela ditt beslut om sociala medier hashtag #wecanIcan #JagKan, #ViKan och du är involverad i att sprida Världscancerdagen tema framåt.

Cancerforskning är en viktig del i kampen mot cancer

70/35-nå målet kräver också investeringar i cancerforskning. I Finland har den offentliga forskningsfinansieringen minskat. Det enda sättet att vinna är att upprätthålla en hög kvalitet cancerforskning.
Du kan delta i arbetet i cancer genom att stödja cancerforskning. Cancer Foundation är Finlands största privata cancerforskning finansiering. Cancer Foundation ger bidrag årligen mer än 5 miljoner euro. Cancer Foundation och dess medel dela stipendier varje år mer än hundra forskare eller forskargrupp.
www.syöpäsäätiö.fi

UICC

Cancerföreningen är medlem av Internationella cancerunionen (UICC), och i synnerhet stöder arbetet med att stärka kampen mot cancer i utvecklingsländerna.
http://www.worldcancerday.org/

För mer information:

Generalsekreteraren Sakari Karjalainen, sakari.karjalainen@cancer.fi, tel. 0400 818 910
Informatör Anu Kytölä, anu.kytola@cancer.fi, tel. 050 382 8968