Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen utlyser stipendier

2.6.2016

Cancerstiftelsens stipendier år 2016 för biologisk, klinisk, epidemiologisk och psykosocial vetenskaplig cancerforskning utlyses. Ansökningstiden är 30.5–26.8.2016.

Cancerstiftelsen beviljar inte stipendier till forskare eller forskargrupper som får finansiering från tobaksindustrin. Som tobaksindustri betraktas företag eller företagsgrupper som får merparten av sina intäkter från tillverkning eller marknadsföring av tobaksprodukter.

Stora stipendier

Cancerstiftelsen utlyser två treåriga stora stipendier, vardera på 450 000 euro. Det ena är avsett för bröstcancerforskning och det andra för forskning i cancer av vilket slag som helst. Dessutom utlyses ett tvåårigt stort stipendium (200 000 €) för forskning i förebyggande av cancer eller i kostnaderna för cancervård. Det stora stipendiet för bröstcancerforskning finansieras med intäkter från insamlingen Rosa bandet. Stipendierna beviljas sådana forskare eller forskargrupper vilkas långsiktiga forskningsplaner anses kunna främja bekämpningen av cancersjukdomar.

Övriga forsknings- och doktorandstipendier

Stipendierna beviljas för vetenskaplig forskning i cancersjukdomar för ett, två eller tre år. Ett doktorandstipendium uppgår till 3 000–5 000 euro och kan beviljas en och samma sökande endast en gång.

Stipendierna beviljas ur Cancerstiftelsens vetenskapliga fonder eller disponibla medel. Fondernas namn och syften står att läsa på Cancerorganisationernas webbplats www.cancerforeningen.fi/stipendier/cancerstiftelsens-stipendier/.

År 2016 kan en sökande undantagsvis också ansöka om stipendium för forskning i tidig diagnostik från Cancerföreningens i Finland Potilaan polku-fond. Stipendierna är avsedda för projekt som enligt fondens syfte främjar tillgången till undersökningar och vård vid cancersjukdomar.

Ansökningsformuläret ska fyllas i via stiftelsens e-tjänst. Till ansökan ska bifogas en forskningsplan och den ansvariga forskarens publikationsförteckning från åren 2011–2016, och de ska skickas elektroniskt till Cancerstiftelsen. Ansökningarna kan inte kompletteras efter ansökningstiden. Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningar som upprättats på ett avvikande sätt beaktas inte heller.

Anvisningar om hur man söker stipendium

Stipendieansökan till Cancerstiftelsen(öppnas i ett nytt fönster)

Endast ansökningar som lämnats in genom e-tjänsten beaktas.

Beviljade stipendier offentliggörs i november.

Helsingfors 27.5.2016