Gå direkt till innehållet

Generalsekreterarens översikt 2023

År 2023 påverkade vår omvärld på många sätt. Kriget i Ukraina fortsatte. I Finland skedde ett regeringsskifte efter riksdagsvalet.

Cancerorganisationerna främjar hälsa, välmående och förebyggande av cancer 2023

Finlands cancerregister har en central uppgift att upprätthålla Institutet för hälsa och välfärds lagstadgade register över canceruppgifter. Uppgifterna samlas in från hela Finland och från patienter i alla åldrar. Med hjälp av högklassiga och heltäckande uppgifter kan man ta fram tillförlitlig statistik för att bedöma cancerbördan i Finland.

Läs mer: Cancerorganisationerna främjar hälsa, välmående och förebyggande av cancer 2023

Ett gott liv för dem som har cancer och deras närstående trots cancern 2023

Att främja en god livskvalitet för personer som drabbats av cancer och deras närstående på olika sätt, trots sjukdomen, är en central målsättning för Cancerorganisationerna. Cancerorganisationerna stärker kunskapsbasen om cancer och utvidgar sina rådgivningstjänster genom att erbjuda information, stöd och råd relaterade till behandling. Dessutom erbjuds rehabiliteringsstöd och kurser arrangeras, samt frivillig- och stödpersonverksamhet utvecklas, med syftet att främja välbefinnandet och stödet för de drabbade och deras närstående.

Läs mer: Ett gott liv för dem som har cancer och deras närstående trots cancern 2023

Rättvisa och effektivitet i cancerdiagnostiken och -behandlingen 2023

Sammanfattningsvis är huvuduppgiften för Finlands Cancerregister att upprätthålla THL:s lagstadgade register över cancerinformation. Informationen samlas in från hela Finland och från patienter i alla åldrar för att producera pålitlig statistik för att bedöma cancersituationen i Finland. Registreringen av cancer baseras på rapporter om cancer från hälso- och sjukvårdsaktörer, antingen från patologilaboratorier eller från behandlande läkare. Under 2023 har arbetet med att öka rapporteringen av kliniska rapporter framskridits genom regelbundna möten med informationsleverantörer och genom att tydliggöra och förenkla riktlinjerna för elektronisk informationsöverföring samt underlättat rapporteringen.

Läs mer: Rättvisa och effektivitet i cancerdiagnostiken och -behandlingen 2023