Gå direkt till innehållet

Generalsekreterarens översikt 2021

Det första året av den nya strategiperioden inleddes mitt i coronapandemin. År 2020 hade redan lärt oss att agera under omständigheter där alla slags möten och sammankomster begränsades kraftigt.

Vi främjar hälsa, välmående och förebyggande av cancer

Cancerregistret samlar in canceruppgifter från hela Finland och från patienter i alla åldrar. Med hjälp av uppgifterna kan man ta fram tillförlitlig statistik för att bedöma cancerbördan i Finland. Uppgifternas kvalitet och täckning undersöks kontinuerligt. År 2021 utvecklades kvalitetskontrollerna så att de blev allt mer systematiska bl.a. genom automatisk granskning av canceranmälningar som inkommer till cancerregistret.

Läs mer: Vi främjar hälsa, välmående och förebyggande av cancer

Vi stärker cancerforskningen och -expertisen

År 2021 utdelade vi sammanlagt ca 7,25 miljoner euro i stipendier. Med denna summa finansierades 87 forskare. Cancerstiftelsen utdelade stipendier endast på hösten. Stiftelsen utdelade fyra storstipendier, övriga stipendier för forskargrupper, stipendier för psykosocial cancerforskning och doktorandstipendier. Utlysningen av vårens resestipendier öppnades inte, eftersom största delen av de resestipendier som hade beviljats året innan fortfarande var oanvända på grund av pandemin. Deras brukstid förlängdes till utgången av 2022.

Läs mer: Vi stärker cancerforskningen och -expertisen