Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationerna är en helhet som bildas av Cancerföreningen i Finland rf, dess medlemsföreningar, Cancerstiftelsen sr och Finlands cancerregister. Cancerorganisationerna har en gemensam instruktion och en gemensam strategi.

Cancerorganisationerna 2021

Cancerföreningen hade 2021 sammanlagt 18 föreningsmedlemmar: tolv regionala föreningar och sex nationella patientorganisationer. Dessa omfattade drygt 110 000 personmedlemmar.

Cancerstiftelsen stöder cancerbekämpningen och -forskningen genom att insamla och fördela medel. Cancerorganisationernas medelinsamling har koncentrerats till Cancerstiftelsen. Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland.

Finlands cancerregister är ett epidemiologiskt och statistiskt forskningsinstitut för cancersjukdomar. Cancerregistret bygger på ett befolkningsbaserat cancerregister och screeningregister som lyder under Institutet för hälsa och välfärd. Cancerregistret tar fram information om cancersituationen för myndigheter och medborgare, erbjuder material för cancerforskning och bedriver egen forskning.

Cancerorganisationernas strategi 2021–25

Cancerorganisationernas strategi är ett löfte att målmedvetet arbeta för att främja hälsan, förebygga cancer, stödja de insjuknade och minska de skador som cancer orsakar i Finland.

Vision: Ett gott liv utan cancer eller trots cancer.

Verksamhetsidé: Vi förebygger insjuknande i cancer, främjar överlevnaden och erbjuder stöd till dem som insjuknat och deras närstående.

Mål: Cancerorganisationerna är en stark och kunnig organisation som

 • främjar hälsa, välmående och förebyggande av cancer
 • främjar ett gott liv för dem som har cancer och deras närstående trots cancern
 • stärker rättvisan och effektiviteten i cancerdiagnostiken och -behandlingen
 • stärker cancerforskningen och -expertisen.

Utvecklingsprogram. Cancerorganisationernas strategi för 2021–2025 genomförs utifrån fem utvecklingsprogram:

 • Vi verkar med människor för människor.
 • Vi arbetar med stor genomslagskraft.
 • Vi främjar våra mål vid varje möte med människor.
 • Vi utvecklar organisationens interna samarbete och arbetsfördelning.
 • Vi stärker förebyggandet, diagnostiken samt vården och behandlingen av cancer genom att förbättra forskningen och expertisen.

Utvecklingsprogrammen genomförs genom projekt som startas årligen. Av 24 projektförslag valdes följande ut till projekt som genomförs 2021:

 • utveckla nya former av frivilligverksamhet
 • harmonisera kommunikationen
 • identifiera tjänster och säkra deras tillgänglighet runtom i Finland
 • utveckla Cancerregistrets forsknings- och experttjänster.

För de resterande projekten utarbetades en periodiserad plan som sträcker sig över hela strategiperioden 2021–2025.