Gå direkt till innehållet

Generalsekreterarens översikt 2022

Början av 2022 präglades fortfarande av den ihållande covid-19-pandemin. När pandemin sakta avtog angrep Ryssland Ukraina i slutet av februari och orsakade en stor förändring i omvärlden, vilket syntes också i Finland.

En stark och kunnig organisation 2022

Under verksamhetsåret 2022 bedrev Cancerorganisationerna ett omfattande socialt påverkansarbete för att främja sina mål. Samhällsklimatet präglades av kriget i Ukraina och den allmänna osäkerheten. Våren präglades också starkt av en strejk inom vårdsektorn. 2022 var det sista året av denna regerings mandatperiod, vilket återspeglades både i det stora antalet uttalanden och i inledandet av valkampanjen.

Läs mer: En stark och kunnig organisation 2022