Gå direkt till innehållet

Generalsekreterarens översikt

2016 var ett jubileumsår för Cancerföreningen i Finland då föreningen firade sitt 80-årsjubileum på olika håll i Finland. Också ett flertal av medlemsföreningarna hade jubileumsår. Andra tyngdpunkter för verksamhetsåret 2016 var att verkställa den nya strategin och inverka på den nationella cancerpolitiken.

Organisationsverksamhet

Cancerföreningen i Finland är en av Finlands största folkhälso- och patientorganisationer. Till Cancerföreningen hör 18 medlemsföreningar: tolv regionala cancerföreningar och sex nationella patientorganisationer. Vid slutet av verksamhetsåret 2016 hade Cancerföreningen sammanlagt 122 201 medlemmar.

Läs mer: Organisationsverksamhet

Rådgivningstjänster, rehabilitering och kamratstöd

Cancerorganisationernas rådgivningstjänster består av en riksomfattande rådgivningstjänst och de tjänster som erbjuds av de tolv regionala cancerföreningarna. Också en del av patientorganisationerna erbjuder rådgivning. Cancerorganisationernas rådgivning sköts av omkring 50 yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Den riksomfattande rådgivningstjänsten sysselsatte fem sakkunniga skötare. Dessutom hade tjänsten två timanställda.

Läs mer: Rådgivningstjänster, rehabilitering och kamratstöd

Internationell verksamhet

Under verksamhetsåret medverkade Cancerföreningen i Finland aktivt i verksamheten av nordiska cancerunionen NCU (Nordic Cancer Union), samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar ECL (Association of European Cancer Leagues) och internationella cancerunionen UICC (Union for International Cancer Control). Föreningen deltog också direkt eller indirekt i andra internationella organisationer med anknytning till Cancerorganisationernas verksamhet.

Läs mer: Internationell verksamhet

Finlands cancerregister

Finlands cancerregister är ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut som lyder under Cancerföreningen i Finland. Cancerföreningen upprätthåller också ett riksomfattande cancerregister som lyder under Institutet för hälsa och välfärd, och som ett led i det ett massundersökningsregister över bröst- och livmoderhalscancer

Läs mer: Finlands cancerregister

Kommunikation

Cancerföreningen i Finlands kommunikationsenhet svarar för föreningens interna och externa kommunikation samt för Cancerstiftelsens kommunikation. Enheten deltar i att planera och genomföra Cancerregistrets, hälsoavdelningens och insamlingsenhetens kampanjer, evenemang, webbplatser och övriga kommunikationsrelaterade projekt.

Läs mer: Kommunikation

Dataadministration

Dataadministrationen vid Cancerföreningen i Finland ansvarar för föreningens datasystemstjänster och koordinerar upphandlingarna av och utvecklingsprojekten för föreningens datasystem. Merparten av tjänsterna fokuseras på Cancerregistrets registreringsfunktioner samt på att stödja forskningsverksamheten.

Läs mer: Dataadministration