Gå direkt till innehållet

Dataadministrationen vid Cancerföreningen i Finland ansvarar för föreningens datasystemstjänster och koordinerar upphandlingarna av och utvecklingsprojekten för föreningens datasystem. Merparten av tjänsterna fokuseras på Cancerregistrets registreringsfunktioner samt på att stödja forskningsverksamheten.

Utnyttjande och utveckling av expertis

Dataadministrationens strategiska linje är att vid behov utnyttja externa tjänster som stöd för organisationens egen verksamhet. På så sätt kan man genomföra krävande tekniska projekt kostnadseffektivt och med rätt slags expertis.

Hanteringen av arbetsstationer utvecklas

Under året har dataadministrationen jobbat med att installera nya arbetsstationer och således övergå till operativsystemet Windows 10. Man har inte stött på några problem vad gäller parallellanvändningen av Windows 7-systemet. Responsen om det nya operativsystemet har varit positiv. Alla arbetsstationer kommer stegvis att övergå till Windows 10. Dataadministrationen kommer att hålla fast vid principen om en standardmodell för alla stationer.

Hanteringen av mobilutrustning utvecklas

Under året tog man i bruk en informationssäkerhetsapplikation för all mobilutrustning vid Cancerföreningen. Förutom att den tryggar informationssäkerheten gör applikationen det möjligt att systematiskt följa hur säkerhetspraxis förverkligas. Applikationen gör också det lättare att hantera utrustningen.

Molntjänster

Användningen av webbhotelltjänster har ytterligare centraliserats i och med att man har lagt ner gamla webbplatser. Upphandlingen av serverinfrastruktur från molntjänsteleverantörer flyttades till år 2017.

Distansarbete

Införandet av möjligheten till distansjobb syntes klart i föreningens verksamhet under året. Ur dataadministrationens synvinkel fungerade distansarbetet utan problem, tack vare att man standardiserat alla arbetsstationer och tagit i bruk VPN-förbindelser. Med hjälp av dessa förbindelser kan man lätt upprätthålla de arbetsstationer som används endast utanför föreningens lokaler.

Intern kommunikation

För att effektivera organisationens interna kommunikation tog man i bruk kommunikationsapplikationen Yammer via Microsofts molntjänst Office 365. I början av året tog man dessutom i bruk tjänsten Skype for Business och lärde medarbetarna att använda den.