Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationerna erbjöd mångsidig utbildning för olika yrkesgrupper och frivilligarbetare.

Kamratstöd 

Under året ordnade man kamratstödsutbildning och -evenemang på olika håll i Finland. Handledare av kamratstödsgrupper utbildades i Mellersta Finland, Norra Karelen, Birkaland och Södra Finland. Sammanlagt 46 personer utbildades till gruppledare och 85 personer till kamratstödsperson. Totalt ordnades 13 möten och evenemang runtom i landet. Därtill ordnade de regionala medlemsföreningarna kompletterande utbildning, möten och informella träffar för stödpersoner. Kamratstödspersoner, gruppledare och Cancerorganisationernas medarbetare fick dessutom delta i en utbildning som ordnades av Nationaloperan. Målet med utbildningen var dels att hjälpa deltagarna att utnyttja konstrelaterade metoder i kamratstödet, dels att främja personalens arbetsförmåga. I utbildningen deltog 20 personer från hela Finland.

Utbildningen av frivilliga inom palliativ vård och terminalvård

Utbildningen av frivilliga inom palliativ vård och terminalvård lanserades som en ny del av arbetet för att utveckla stödpersonsverksamheten Utbildningen kopplades ihop med utbildningen av kamratstödspersoner. En del av utbildningen är gemensam för samtliga stödpersoner. Utbildningen provkördes under året av Mellersta Finlands cancerförening. Utbildningens principer överensstämmer med principerna för kamratstödsverksamheten.

Expertutbildningsverksamhet

Cancerorganisationerna hör till Expertutbildningsnätverket, som består av cirka 600 expertutbildare från 36 föreningar och förbund som representanter olika sjukdoms- eller handikappgrupper. I nätverket ingår dessutom 55 utbildningsenheter från hela Finland. Nätverket finansieras av penningautomatföreningen RAY och dess verksamhet samordnas av Reumaförbundet i Finland.

Under året satsade man starkt på att utveckla verksamheten så att expertutbildarna kunde verka som medlemmar och experter i olika fackliga arbetsgrupper. Cancerorganisationerna hade tolv expertutbildare.

Hälsokunskap

För lärare i läroämnet hälsokunskap ordnades en utbildning i Jyväskylä för att sprida information om hur man kan ta upp tobak, alkohol och narkotika i undervisningen.

Cancerstiftelsens symposium 

2016 års tema för Cancerstiftelsens årliga expertsymposium var tarmcancer. Symposiet är avsett som en yrkesövergripande utbildning för ett hundratal specialister inom olika områden med nära anknytning till cancer. Symposiet ordnades för 43:e gången.

Seminarium om sjukskötare och cancervård

Cancerorganisationerna och Sjukskötarförbundets utbildnings- och förlagsbolag Fioca ordnade seminariet Sairaanhoitaja ja syöpähoitotyö (Sjukskötaren och cancervård) i Tammerfors 27–28.4.2016. Seminariet riktades till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med cancerpatienter. Från Cancerorganisationerna deltog ca 40 sakkunniga skötare. Det totala antalet deltagare var omkring hundra.

UICC World Cancer Congress 2016

Cancerorganisationernas experter deltog i en Master Course-kurs som räckte flera månader och som innehöll en utbildningsdag i samband med internationella cancerunionen UICC:s världskongress i Paris 31.10–3.11.2016. Kursen Advocacy in Action – Interacting with Decision-Makers to Keep Cancer High on the Policy Agenda ordnades av samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar ECL. Kongresspresentationerna kan ses på webben(öppnas i ett nytt fönster).

Cancerregistrets utbildningsverksamhet

Cancerregistrets direktör verkade fortsättningsvis som deltidsanställd professor i cancerepidemiologi och Cancerregistrets forskningsdirektör som deltidsanställd professor i epidemiologi vid Tammerfors universitets enhet för hälsovetenskaper. Flera medarbetare vid Cancerföreningen i Finland har en docentur vid ett universitet och deltar i undervisningen och handledningen av avhandlingar. Ett flertal av föreningens forskare verkar också som vetenskapliga sakkunniga, t.ex. som bedömare för vetenskapliga tidskrifter.

Cancerregistret deltog i undervisningen och handledningen av studerande som kommit till Finland inom Tammerfors universitets program International Doctoral Programme in Epidemiology. Cancerregistret deltog också i en undervisning som ordnades av medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och som siktade till att inskola unga forskare och blivande läkare i cancerepidemiologisk forskning.