Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen i Finland firade sitt 80-årsjubileum år 2016. Jubileumsårets huvudbudskap var ”ett gott liv utan cancer eller trots cancer” och ”frivilligarbetet inom Cancerorganisationerna är berikande”.

Jubileumsårets tema var frivillighet. Under året uppmärksammade Cancerföreningens medlemsföreningar sina frivilligarbetare och förtroendevalda med förtjänstmedaljer och priser.

Jubileumsårets pris var en tavla (Voimapuu) av bildkonstnär Virpi Talvitie. Det första frivilligpriset beviljades musikern Riki Sorsa, som hade varit Cancerorganisationernas goodwillambassadör sedan 2007. Medlemsföreningarna prisbelönade en frivilligarbetare eller grupp inom sitt eget område. Sammanlagt utdelades 17 priser.

Cancerföreningen i Finlands kommunikationsenhet gjorde pressmeddelanden på alla pristagare. Totalt gjorde kommunikationsenheten 23 pressmeddelanden med anknytning till jubileumsåret. Jubileumsåret hade också en egen webbplats på adressen syopajarjestot.fi/80-vuotta.

Under året ordnades tre riksomfattande evenemang: ett vetenskapligt symposium i Jyväskylä i juni, SuomiAreena i Björneborg i juli och jubileumsårets huvudfest i Helsingfors i november. I Jyväskylä utdelades Niilo Voipio-priset till professor Heikki Joensuu.

Cancerföreningen ordnade tre olika evenemang i samband med diskussionsforumet SuomiAreena: en diskussion om hur väntetiden till vård påverkar cancerbehandling, en mottagning för berörda intressenter i Björneborg konstmuseum och en torgträff med temat ”glädje ur motion och frivilligarbete”.

Också jubileumsårets huvudfest den 22 november 2016 hade tre delar. Dagen började med en morgonandakt i Helsingfors domkyrkas krypta och fortsatte med en fest på Ständerhuset. På kvällen samlades föreningens förtroendevalda och personal för en fest på Unionsgatans festlokal.

Under jubileumsåret visade Cancerorganisationerna två videor på YLEs kanaler. I början av året publicerades videon ”Slutade jag för sent?” med musikern Riki Sorsa, som hade lungcancer och som dryftade sitt förhållande till tobaksrökande. Informationsvideon ”Tietoa, tukea, toivoa” (Information, stöd, hopp) visades på YLEs kanaler 14–27.11.2016.

Under jubileumsåret samarbetade Cancerföreningen med Institutet för hälsa och välfärd för att undersöka cancerpatienters tillgång till vård. En handbok och ett system, som tagits fram under projektet, togs i provdrift den 1 januari 2017.

Prisbelönta frivilligarbetare:

 • Södra Finlands cancerförening: Paula Lumme
 • Mellersta Finlands cancerförening: Olavi Keskinen
 • Kymmenedalens cancerförening: Aino Pellinen
 • Sydvästra Finlands cancerförening: Tarja-Liisa Kukkonen
 • Birkalands cancerförening: Jarmo Hautamäki
 • Österbottens cancerförening: Aino Pihlajamäki
 • Norra Karelens cancerförening: Tyyne Laitinen
 • Norra Savolax cancerförening: frivilligarbetarna på loppmarknaden
 • Norra Finlands cancerförening: klubben i Utsjoki
 • Saimens cancerförening: Pirjo Olkkonen
 • Cancerföreningen i Satakunta: Maija Mahlamäki
 • Finlands bröstcancerförening – Europa Donna Finland: Heidi Vekkeli
 • Finlands prostatacancerförening (Propo): Risto Laitinen
 • Hals- och muncancerföreningen i Finland: Vesa Hujala
 • Finlands kolorektalcancerförening (Colores): Päivi Seppänen
 • Cancerpatienterna i Finland: Tarja Pullinen
 • Sylva rf: Team Rynkeby Finland