Gå direkt till innehållet

Samhällspåverkan

Mål. Syftet med Cancerföreningen i Finland är enligt dess stadgar att förebygga de skador som cancersjukdomar medför. Förutom genom hälsofrämjande, rådgivning, rehabilitering, kommunikation och forskning vill Cancerföreningen främja detta mål genom att inverka på politiskt beslutsfattande.

Läs mer: Samhällspåverkan

Internationell verksamhet

Under verksamhetsåret medverkade Cancerföreningen i Finland aktivt i verksamheten av nordiska cancerunionen NCU (Nordic Cancer Union), samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar ECL (Association of European Cancer Leagues) och internationella cancerunionen UICC (Union for International Cancer Control). Föreningen deltog också direkt eller indirekt i andra internationella organisationer med anknytning till Cancerorganisationernas verksamhet.

Läs mer: Internationell verksamhet

Finlands cancerregister

Finlands cancerregister är ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut som lyder under Cancerföreningen i Finland. Cancerföreningen upprätthåller också ett riksomfattande cancerregister som lyder under Institutet för hälsa och välfärd, och som ett led i det ett massundersökningsregister över bröst- och livmoderhalscancer.

Läs mer: Finlands cancerregister

Kommunikation

Under verksamhetsåret 2017 arbetade Cancerföreningens kommunikationsavdelning för att främja förverkligandet av Cancerorganisationernas mission och spetsprojekt. Kommunikationsarbetets mål är att föreningens tjänster och information är lättillgängliga och användbara för att bidra till att stödja de som insjuknat i cancer, närstående och experter.

Läs mer: Kommunikation

Ekonomi och medelsinsamling

Räkenskapsperiodens resultat. Cancerföreningens ekonomi var stabil. Verksamhetens inkomster och utgifter hölls i stort sett inom budgetramarna. Likviditeten hölls på en god nivå. Resultatet uppvisade ett överskott på 12 736,44 euro (2016: 203 178,24 euro). Cancerföreningens totalavkastning var 8 578 223 euro (2016: 8 167 918 euro) och totalkostnaderna var 8 468 955 euro (2016: 7 496 485 euro).

Läs mer: Ekonomi och medelsinsamling

Personalärenden

I slutet av året bestod föreningens personal av 97 medarbetare (2016: 100). Av dessa hade 70 tillsvidareanställning och 27 visstidsanställning. Av medarbetarna var 74 procent kvinnor och 23 procent män. Personalens genomsnittsålder var 44,4 år. Under året ingicks 20 nya arbetsavtal och 18 avtal upphörde.

Läs mer: Personalärenden