Gå direkt till innehållet

Generalsekreterarens översikt 2018

Cancerstiftelsens två viktigaste uppgifter är att finansiera cancerforskning och stödja cancerarbetet. Den år 2014 godkända strategin och de år 2016 reviderade stadgarna stöder dessa uppgifter.

Stöd till cancerforskning

Cancerstiftelsen understödde cancerforskning med stipendier och andra sätt för en sammanlagd summa på 8,8 miljoner euro. I höstas beviljade Cancerstiftelsen 94 stipendier; den totala stipendiesumman var 6 333 000 euro. I summan ingår tre stora treåriga stipendier (två på 450 000 euro och ett på 300 000 euro) och 34 stipendier för avhandlingsarbete (totalt 130 000 euro).

Läs mer: Stöd till cancerforskning

Stöd till utbildning

Temat för Cancerstiftelsens 45:e expertsymposium, som ordnades i februari, var gynekologiska cancersjukdomar. Symposiet är avsett som en årlig yrkesövergripande utbildning för över hundra specialister inom olika områden med nära anknytning till cancer.

Läs mer: Stöd till utbildning

Stöd till cancerarbete

Med cancerarbete menas det arbete som görs för cancerpatienters och deras närståendes bästa, arbetet med att förebygga cancer och arbetet med att öka kunskapen om cancersjukdomar. Cancerstiftelsen har sedan 2013 insamlat donationer för att också stödja cancerarbetet.

Läs mer: Stöd till cancerarbete

Priser

Cancerstiftelsen prisbelönar vartannat år årets cancerläkare och årets cancersjukskötare med premier på 5 000 euro. Priserna utdelades i samband med Cancerföreningen i Finlands delegations möte i december 2018.

Läs mer: Priser

Ekonomi

Cancerstiftelsens ekonomi under verksamhetsåret 2018 var stabil. Med hjälp av medelinsamlingen och placeringsverksamheten kunde man fortsätta genomföra stiftelsens mål: finansiera cancerforskning, stödja verksamheten vid Cancerföreningen i Finland och bevilja ekonomiskt stöd till de som drabbats av cancer.

Läs mer: Ekonomi

Förvaltning

Säätiön palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa, ja siksi Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiön tehtävien hoitamisesta. Säätiön pääsihteerinä on toiminut LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiölle siirrettiin hallinnon palkka- ja henkilöstö- ja niihin liittyviä muita kuluja 507 000 euroa (vuonna 2017 summa oli 470 855 euroa).

Läs mer: Förvaltning