Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen understödde cancerforskning med stipendier och andra sätt för en sammanlagd summa på 8,8 miljoner euro. I höstas beviljade Cancerstiftelsen 94 stipendier; den totala stipendiesumman var 6 333 000 euro. I summan ingår tre stora treåriga stipendier (två på 450 000 euro och ett på 300 000 euro) och 34 stipendier för avhandlingsarbete (totalt 130 000 euro).

Stipendier

2018 års stora stipendier beviljades till professor Jukka Westermarck (Åbo universitet), professor Seppo Ylä-Herttuala (Östra Finlands universitet) och docent Merja Heinäniemi (Östra Finlands universitet).

Utöver stiftelsens stipendier utdelade man i höstas fem stipendier (760 000 euro) ur Cancerföreningen i Finlands fonder.

2018 beviljade Cancerstiftelsen och Cancerföreningen sammanlagt 158 stipendier för en total summa på 7 163 300 euro.

Det utdelades fyra treåriga stipendier och 29 tvååriga stipendier. Ur Rosa bandet-fonden beviljades 800 000 euro i höstens utlysning. Stipendierna uppräknas i bilaga 1.

I våras 2018 beviljade Cancerstiftelsen resestipendier till 60 forskare (totalt 70 300 euro). Beviljandegraden för resestipendierna var 40 procent. Resestipendiemottagarna uppräknas i bilaga 2.

Under verksamhetsåret 2018 utdelade Cancerstiftelsen sammanlagt 153 stipendier för en sammanlagd summa på 6 403 300 euro. Stipendierna för psykosocial cancerforskning, som beviljades i höstas, ingår i dessa siffror (två stipendier, totalt 80 000 euro). Stipendierna uppräknas i bilaga 3.

Övrigt forskningsstöd

Cancerstiftelsen finansierade Finlands cancerregister med totalt 1,15 miljoner euro år 2018. Nordiska cancerunionens fond för cancerforskning fick 137 822 euro för att finansiera samnordiska forskningsprojekt.