Gå direkt till innehållet

Temat för Cancerstiftelsens 45:e expertsymposium, som ordnades i februari, var gynekologiska cancersjukdomar. Symposiet är avsett som en årlig yrkesövergripande utbildning för över hundra specialister inom olika områden med nära anknytning till cancer.

Cancerstiftelsens symposium

Symposiets föreläsningar och diskussioner sammanställdes i samarbete med tidskriften Duodecim i ett temanummer om gynekologiska cancersjukdomar. Via tidskriften Duodecim förmedlas den senaste forskningskunskapen i stor utsträckning till specialläkare, specialister och andra intresserade läkare som deltar i behandlingen och diagnosen av gynekologiska cancersjukdomar. Målet är att fortsätta samarbetet mellan Cancerstiftelsen och tidskriften Duodecim.