Gå direkt till innehållet

Nordiska cancerunionens (NCU) fond för cancerforskning fick 137 822 euro för att finansiera samnordiska forskningsprojekt.

Stipendier från NCU

NCU:s fond för cancerforskning utlyser en gång om året stöd till samnordiska forskningsprojekt. Ansökningarna bedöms av NCU:s vetenskapliga kommitté. Finlands representant i kommittén år 2018 var professor Klaus Elenius, ordförande för Cancerstiftelsens stipendienämnd. Kommittén framför ett förslag om vilka projekt som ska finansieras och NCU:s styrelse fattar det slutliga beslutet.

Stipendierna beviljas till sådana projekt som har betydelse för cancerforskningen och som innehåller forskare från minst två nordiska länder. Därtill ska projekten kunna genomföras i de nordiska länderna och samarbetet ska generera mervärde. Liksom tidigare år utdelades sammanlagt 750 000 euro; summan fördelades mellan 16 projekt. Stipendiesummorna varierade mellan 30 000 euro och 65 000 euro per projekt. Fem av de finansierade projekten leds av finländska forskare.

Övrigt internationellt samarbete

Cancerstiftelsen samarbetar med det brittiska företaget Researchfish. Från och med 2017 ska forskare som finansierats av Cancerstiftelsen utnyttja tjänsten Researchfish för att rapportera om sina resultat. På så sätt kan Cancerstiftelsen allt noggrannare följa effekterna och genomslaget av dess forskningsfinansiering.