Gå direkt till innehållet

Säätiön palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa, ja siksi Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiön tehtävien hoitamisesta. Säätiön pääsihteerinä on toiminut LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiölle siirrettiin hallinnon palkka- ja henkilöstö- ja niihin liittyviä muita kuluja 507 000 euroa (vuonna 2017 summa oli 470 855 euroa).

Cancerstiftelsen har ingen egen personal och därför är det personalen vid Cancerföreningen i Finland som sköter stiftelsens uppgifter. Cancerstiftelsens generalsekreterare var MD, docent Sakari Karjalainen. Till stiftelsen överfördes av förvaltningens löne-, personal- och övriga relaterade utgifter totalt 507 000 euro (2017: 470 855 euro).

Det är förvaltningen som ansvarar för organiseringen av utlysningarna, bedömningen och uppföljningen av Cancerstiftelsens stipendier.

Stiftelsen fakturerades i enlighet med arbetsutskottets kalkyleringsgrund för följande personers insatser: generalsekreterare, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tre ekonomimedarbetare och tre förvaltningsmedarbetare. Dessutom fakturerades en liten del av överläkarens och kommunikationsdirektörens arbetsinsatser.

Dataadministration

Dataadministrationen vid Cancerföreningen i Finland ansvarar också delvis för Cancerstiftelsens datasystemstjänster. Som kundhanteringssystem inom medelinsamlingen används programmet Clara. Stipendierna förvaltas med ett administrations- och utbetalningssystem som producerats av företaget Datalink Oy. Cancerstiftelsen ingick år 2016 ett avtal med den engelska tjänsten Researchfish©. Tjänsten kan utnyttjas för att ta fram data över de resultat och effekter som producerats inom de projekt som Cancerstiftelsen har finansierat.

Medlemskap och nätverk

Cancerstiftelsen är medlem i föreningen Ansvarsfullt donerande rf, som är en viktig aktör i fråga om förändringar i verksamhetsmiljön för medelinsamlingar. Cancerstiftelsen är också medlem i Delegationen för stiftelser och fonder, som innehar en viktig roll bl.a. i uppföljningen av stiftelselagen, i synnerhet ur stipendiestiftelsers synvinkel. Cancerstiftelsen var en av grundarna till Delegationen, som är ett samarbetsnätverk av stiftelser som stöder medicinsk forskning. I slutet av 2018 satte nätverket igång en utredning om tillståndet av och verksamhetsmiljön för finansieringen av medicinsk forskning i Finland.

Samarbetsavtal

Cancerstiftelsen har sedan 2012 haft ett samarbetsavtal med advokatbyrån Roschier, som är specialiserad på affärsjuridik. Roschier bidrar med sin expertis till stiftelsens verksamhet med en kostnadsfri månadsinsats på ca 20 timmar. Roschier hjälpte Cancerstiftelsen bl.a. med avtals- och varumärkesrelaterade frågor.