Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsens insamlings- och kommunikationsverksamhet stöder Cancerorganisationernas strategiska mål genom att samla in pengar för att främja cancerforskning och stödja personer som insjuknat i cancer samt deras anhöriga.

I juni 2018 genomfördes en organisatorisk förändring där Cancerföreningens kommunikation och Cancerstiftelsens medelinsamling delades upp mellan två olika direktörer. Förenandet av föreningens och stiftelsens funktioner året innan hade inte skapat tillräckligt med synergieffekter. Den ökade insamlingsverksamheten och kommunikationen krävde en större satsning på ledning.

Insamlingsverksamhet

Den röda tråden i Cancerstiftelsens medelinsamling under verksamhetsåret 2018 var stiftelsens 70-årsjubileum. Jubileumsårets stora insamling (Finlands viktigaste penningbidrag) gav fart åt medelinsamlingen och ökade intäkterna som utnyttjas för att stödja cancerforskning och via cancerföreningarna också cancerpatienter.

2018 års intäkter från medelinsamlingen uppgick till 11 365 842 euro (2017: 10 610 672 euro). Största delen av intäkterna kom från testamentsgåvor. Också Rosa bandet-insamlingen nådde ett nytt rekord med 2,3 miljoner euro. Intäkterna från månadsdonationer fördubblades till drygt en miljon euro.

Intäkterna från testamenten år var sammanlagt 5 326 942 euro (2017: 5 863 231 euro). Det bokföringsmässiga resultatet för Rosa bandet var 2 250 642 euro (2017: 1 845 113 euro).

Testamenten. Testamentsgåvor står fortfarande för den största delen av intäkterna från stiftelsens medelinsamling. Under verksamhetsåret 2018 ordnade stiftelsen två testamentskvällar för donatorer, den första i april och den andra i september. För första gången hölls den andra kvällen på svenska. Tonvikten flyttades allt mer från att sköta nya testamenten till medelinsamling.

Rosa bandet. Genom kampanjen Rosa bandet insamlar Cancerstiftelsen pengar för forskning och rådgivning om cancer hos kvinnor. Under verksamhetsåret 2018 syntes kampanjen allt bättre runtom i landet tack vare gratis marknadsföring i medier och aktiv förtjänad media. Årets Rosa band hade designats av musikern Anna Puu. Det såldes 455 000 Rosa band med Annas design, det vill säga försäljningen översteg för första gången en miljon euro. I enkäten Suomi Tänään, som utfördes av Taloustutkimus i mars 2018, ansåg de svarande att Rosa bandet-kampanjen hade gjort det bästa intrycket jämfört med alla andra insamlingar.

Antalet partnerföretag i kampanjen växte till 28. Försäljningen av band och stödet från företag ökade med 30 procent. Insamlingens intäkter (2,3 miljoner euro) bestod av försäljningen av Rosa bandet och samarbetspartnernas försäljning av övriga Rosa bandet-produkter samt av privatpersoners och företags donationer som kom in via webben, insamlingspotter, kontoöverföring och insamlingsbössor. Kampanjens primära samarbetspartner var fortsättningsvis SOK, Kesko och Lindex. Alla dessa företag sålde Rosa band. Kesko medverkade dessutom med sina produkter ur Pirkka-familjen. Företagssamarbetet och försäljningen av Rosa band inbringade sammanlagt 1,9 miljoner euro.

Kampanjen spreds runt i landet via Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar, vilka utnyttjar kampanjen för att insamla pengar för sitt eget arbete för att stödja cancerpatienter och deras anhöriga. Medlemsföreningarna bistod aktivt kampanjen genom att sälja Rosa band, ordna insamlingsbössor och organisera olika Rosa bandet-evenemang runtom i landet. Intäkterna från insamlingsbössor fördubblades jämfört med året innan.

Månadsdonationer. Under verksamhetsåret 2018 fortsatte man att satsa på värvandet av månadsdonatorer samt på att öka deras engagemang. Intäkterna från månadsdonationer fördubblades: månadsdonatorerna donerade en rekordhög summa på drygt en miljon euro. Nya månadsdonatorer värvades främst genom telemarketing, tv, face-to-face-värvare och webben. Antalet donatorer som kommit med tack vare dans-tv-programmet Tanssii tähtien kanssa (Dansar med stjärnor) ökade till 13 000 (2018: 7 000). Under året hann 9 000 av dem aktivera sig. Resten av de nya donatorerna aktiverade sig strax efter årsskiftet.

Man fortsatte utveckla konceptet Tutkimusmatkalla (På forskningsresa), som hade lanserats året innan. Inom ramen för konceptet får donatorerna oftare information om forskarnas forskningsrön och de resultat som donationerna har möjliggjort.

Kundhanteringssystemet vidareutvecklades i syfte att försnabba och effektivera donationsprocessen. Processerna harmoniserades med EU:s nya dataskyddsförordning så att kunduppgifterna även i fortsättningen kan hanteras med hög kvalitet.

Det ordnades fyra upprop genom direktmarknadsföring. Intäkterna från uppropen ökade med 47 procent, till 847 348, jämfört med året innan. En bidragande faktor var jubileumskampanjen Finlands viktigaste penningbidrag, som fick mycket stor uppmärksamhet. De ökade intäkterna var också ett resultat av det kontinuerliga arbetet för att förbättra kundförståelsen.

Under jubileumsåret kom det in fler stora donationer än tidigare år.

Den största förändringen i fråga om webbdonationerna var det ökade antalet månadsdonatorer som registrerat sig över webben (drygt 1 000 personer).

Företagssamarbete. Cancerstiftelsens företagssamarbetspartner år 2018 var företagen LokalTapiola och Paletti, utöver de 28 samarbetsparterna i Rosa bandet-insamlingen. Jubileumsårets mediepartner var Alma Media. Samarbetet med LokalTapiola omfattade både stöd för forskningsprojekt och hälsofrämjande verksamhet genom Cancerföreningens projekt Hyvä päivä (En bra dag). Det finländska vykortsföretaget Paletti sålde minnesadresser och jul- och gratulationskort med Cancerstiftelsens märke.

Cancerstiftelsen var välgörenhetspartner i två löpevenemang: Helsinki City Running Day och Naisten kymppi. Tack vare de frivilligarbetare som bemannade vätskepunkterna kunde deltagare donera pengar till Cancerstiftelsen.

Cancerstiftelsens festkommitté. Cancerstiftelsens festkommitté är den viktigaste formen av frivilligverksamhet vid Cancerstiftelsen. Också festkommittén firade jubileum år 2018; festkommittén har i tjugo år arbetat för att övervinna cancer. Festkommittén ordnade tre välgörenhetsevenemang under året; det största evenemanget var Vetenskapsbalen. I samband med utdelningen av Cancerstiftelsens stipendier utdelade Festkommittén ett stipendium på 100 000 euro.

Kommunikation

Jubileumsårets kommunikationsverksamhet fokuserade på att berätta om forskningsfinansieringens betydelse genom att utnyttja forskare, experter, cancerpatienter och välkända personer. Kommunikationens primära mål var att stödja medelinsamlingen; genom medierna ville man nå målgruppen donatorer. Galjonsfigurerna för insamlingen Finlands viktigaste penningbidrag var Cancerstiftelsens styrelseordförande tillsammans med två andra forskare. Vid årets slut hjälpte Alma Media till med att ordna ett evenemang för att tacka forskare, företagspartner, donatorer och andra viktiga intressenter.

Kommunikationen utnyttjar flera olika medel för att uppnå sina mål: pressmeddelanden, nyhetsbrev, aktiv innehållsproduktion, Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram, evenemang, publikationer och broschyrer samt marknadsföring i medier.

Man lyckades uppnå de mål som hade ställts för förtjänt media. Som bakgrund till jubileumsårets forskarintervjuer låg en enkät om forskningsfinansiering, som fick mycket uppmärksamhet i medierna. I fråga om kommunikationen om Rosa bandet låg fokus på fördelarna hos screening för bröstcancer med mammografi samt hos tidig upptäckt och trippeldiagnostik. Också i fråga om Rosa bandet lyckades man uppnå de mål som hade ställts för hur experterna, patienterna och de välkända personerna klarade sig i kampen om utrymmet i medierna. Också tonen i artiklarna var positiv. Kommunikationen strävade efter proaktiva, snabba och flerkanaliga aktiviteter kring de temaområden som framkom under insamlingsperioden. En satsning som är värd att nämna var Kuninkaantien kävely (Kungsvägens promenad), som ägde rum under europeiska cancerveckan och där generalsekreteraren tillsammans med en grupp vänner firade sin födelsedag och bidrog på så sätt till att öka kunskapen om motion, cancerförebyggande och Cancerstiftelsen.

Tidningen Focus tutkimus, som hade presenterat Cancerstiftelsens stipendieutdelning och finansierade forskargrupper ersattes med det flerkanaliga konceptet Tutkimusmatkalla (På forskningsresa).

På grund av vissa resursmässiga utmaningar beslutade man att skjuta upp utvecklingen av Cancerstiftelsens och Rosa bandet digitala kanaler. Cancerstiftelsens webbplats lockade till sig 108 979 användare under året. Stiftelsen har även konton på sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram. Mest trafik till Cancerstiftelsens och Rosa bandets webbplats kom via Facebook. Antalet följare på stiftelsens Facebook-sida steg med 13 procent under året, medan antalet följare på Rosa bandets Facebook-sida steg med 5 procent.

För Cancerstiftelsens kommunikation svarar en kommunikations- och insamlingschef samt delvis en insamlingschef för privata insamlingar.