Gå direkt till innehållet

Styrelsen, kommittéer, festkommitté, vetenskapliga kommittén för Cancerstiftelsens, fondernas förvaltningsnämnder och representation

Stipendienämnden och utvärderingskommittéerna

Docent Annika Auranen, Tammerfors

Professor Klaus Elenius, Åbo

Professor Sampsa Hautaniemi, Helsingfors

Docent Riikka Huovinen, Åbo

Professor h.c. Helena Isoniemi, Helsingfors

Professor Juha E. Jääskeläinen, Kuopio

Professor Peppi Karppinen, Uleåborg

Docent Jussi Koivunen, Uleåborg

Professor Veli-Matti Kosma, Kuopio

Forskningsdirektör Pirjo Laakkonen, Helsingfors

Professor Markus Mäkinen, Uleåborg

Docent Satu Männistö, Helsingfors

Professor Matti Nykter, Tammerfors

Docent Marko Pesu, Tammerfors

Docent Janne Pitkäniemi, Helsingfors

Akademiprofessor Katri Räikkönen, Helsingfors

Professor Marko Salmi, Åbo

Professor Lea Sistonen, Åbo

Docent Maija Tarkkanen, Helsingfors

Cancerstiftelsens festkommitté

Jaana Keho-Kosonen, ordförande

Heli Vähäsilta, vice ordförande

Maria Aminoff-Backlund

Rina Blomqvist

Jaana Hiidenheimo

Anu Kivelä

Klara Kivilahti

Sari Lönnqvist

Marja Salokangas

Pirkko Söderman

Ansi Taulio-Korvenmaa

Laura Wilkki, sekreterare

Hedersmedlemmar:

Satu Tiivola, hedersordförande

Fru Leena Alahuhta, hedersmedlem

Professor Sirpa Asko-Seljavaara, hedersmedlem

Medicinalrådet Liisa Elovainio, hedersmedlem

Statsrådet Riitta Uosukainen, hedersmedlem

Vetenskapliga kommittén för Cancerstiftelsens symposium 2018

 

2018 års tema för Cancerstiftelsens symposium var gynekologiska cancersjukdomar.

 

Professor Ulla Puistola, UUS/gynekologisk onkologi, planeringsgruppens ordförande

Akademiker Sirpa Jalkanen, Åbo universitet, ordförande för Cancerstiftelsens styrelse

Avdelningsöverläkare Maarit Anttila, KUS/gynekologisk onkologi

Professor Olli Carpén, HUCS/patologi

Specialläkare Johanna Hynninen, ÅUCS/gynekologisk onkologi

Avdelningsöverläkare Paula Lindholm, ÅUCS/onkologi

Avdelningsöverläkare Mikko Loukovaara, HUCS/gynekologisk onkolog

Professor Johanna Mäenpää, TUCS/gynekologisk onkologi

Avdelningsöverläkare Eija Pääkkö, UUS/radiologi

Avdelningsöverläkare Leila Vaalavirta, HUCS/onkologi

Överläkare Liisa Pylkkänen, Cancerstiftelsen, planeringsgruppens sekreterare

Vetenskapliga kommittén för Cancerstiftelsens symposium 2019

 

2019 års tema för Cancerstiftelsens symposium är sällsynta cancerformer.

 

Professor Sirpa Leppä, HUCS/onkologi, planeringsgruppens ordförande

Akademiker Sirpa Jalkanen, Åbo universitet, ordförande för Cancerstiftelsens styrelse

Hälsoavdelningens direktör Juha Heino, Cancerföreningen i Finland

Docent, Maija Itälä-Remes, ÅUCS/stamcellstransplantation

Docent Sirkku Jyrkkiö, ÅUCS/onkologi, särskilt lymfom

Docent Marja-Liisa Karjalainen-Lindsberg, HUCS/hematologisk patologi

Docent Olli Lohi, TUCS/pediatrisk hematologi

Docent Päivi Lähteenmäki, ÅUCS/långtidseffekter av cancervård hos barn och unga

Docent Marjaana Säily, UUS/hematologi

Docent Riikka Huovinen, ÅUCS/cancersjukdomar, planeringsgruppens sekreterare

Fondernas förvaltningsnämnder

Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne

EM Johanna Korte-Heinonen, ordförande

Projektledare Henriikka Forstadius, suppleant studerande Matilda Talvio

Direktör Markku Heinonen

Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Avdelningsöverläkare Mervi Taskinen

Professor Sakari Mustakallios fond

Docent Matti Mäntylä, ordförande

Professor Heikki Joensuu, vice ordförande

Professor Pirkko Kellokumpu-Lehtinen

Professor Seppo Pyrhönen

Professor Taina Turpeenniemi-Hujanen

Professor Ritva Vanninen

Helvi Sylvia Pajumaas (f. Oksala) fond

Studentmerkonom Ulla-Maria Kaukonen

Banktjänsteman Johan Rantala

Ekonom Terttu Rantala

ADB-chef Senja Saukkonen

Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Eeva Rastas fond

Inredningsarkitekt Matti Rastas, ordförande

Professor Heikki Joensuu, vice ordförande

Docent Päivi Hietanen

Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Representation

Av Cancerstiftelsen utnämnda representanter i Terhostiftelsens förvaltningsråd, som upprätthåller hospiset Terhokoti, var direktör Tarja Holi, PM Leena Luhtanen, advokat Ritva-Liisa Luomaranta, insamlingschef Tapio Pajunen, vicehäradshövding Harri Pynnä och ekonomi- och förvaltningschef Raija Stjernvall.