Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen prisbelönar vartannat år årets cancerläkare och årets cancersjukskötare med premier på 5 000 euro. Priserna utdelades i samband med Cancerföreningen i Finlands delegations möte i december 2018.

Årets cancerläkare

Tora Bäckström, överläkare i kirurgi, Ålands centralsjukhus.

Årets cancersjukskötare

Kirsi Nummelin, sjukskötare, Mellersta Finlands centralsjukhus.