Gå direkt till innehållet

Styrelsen, arbetsutskottet, finansutskottet och Revisorer

Styrelsen

Akademiker Sirpa Jalkanen, Åbo, ordförande
Akademiprofessor Jaakko Kaprio, Helsingfors, vice ordförande
Professor Klaus Elenius, Åbo
Professor (emeritus) Eero Kasanen, Helsingfors
Docent Petri Koivunen, Uleåborg
Ekonom Satu Marttila, Esbo
Professor Jukka-Pekka Mecklin, Jyväskylä
Riksdagsledamot Sari Sarkomaa, Helsingfors
Professor Tapio Visakorpi, Tammerfors
Professor (emeritus) Eero Vuorio, Helsingfors

Cancerstiftelsens styrelse sammanträdde sju gånger.

Arbetsutskottet

Chefsöverläkare Vesa Kataja, ordförande
Akademiker Sirpa Jalkanen, vice ordförande
Professor Klaus Elenius
Akademiprofessor Jaakko Kaprio
Generalsekreterare Sakari Karjalainen
Professor Sirpa Leppä
Ekonom Satu Marttila

Arbetsutskottet sammanträdde sju gånger. Arbetsutskottet är ett gemensamt utskott med Cancerföreningen i Finland.

Finansutskottet

Ekonom Satu Marttila, ordförande
Professor (emeritus) Eero Kasanen, vice ordförande
Generalsekreterare Sakari Karjalainen
Affärsverksamhetsdirektör Lassi Kurkijärvi
Professor Tapio Visakorpi
Ekonomi- och förvaltningschef Raija Stjernvall, sekreterare (fram till 30.9.)
Ekonomi- och förvaltningschef Raija Jokila, sekreterare (fr.o.m. 1.10)

Finansutskottet sammanträdde tre gånger. Finansutskottet är ett gemensamt utskott med Cancerföreningen i Finland.

Revisorer

Som revisor för Cancerstiftelsen fungerade Revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers Oy och revisorerna CGR Samuli Perälä och CGR Jaana Salmi.