Gå direkt till innehållet

Generalsekreterarens översikt

2019 års viktigaste förändringar i Cancerstiftelsens verksamhetsmiljö hade att göra med fördröjningen av reformen av social- och hälsovårdens strukturer, ändringarna i Veikkaus Ab:s verksamhet och lanseringen av det nationella cancercentret. Alla dessa påverkar Cancerorganisationerna.

Samhällspåverkan

Mål. Genom samhällspåverkan strävar vi efter att främja våra mål i det politiska beslutsfattandet. Målen täcker på ett omfattande sätt vårt verksamhetsfält och hänför sig till alla faser på cancerpatientens stig. För oss är samhällspåverkan ett sätt att genomföra vår strategi, mission och vision.

Läs mer: Samhällspåverkan

Organisationsverksamhet

Cancerföreningen i Finland är en av Finlands största folkhälso- och patientorganisationer. Till Cancerföreningen hör 18 medlemsföreningar: tolv regionala cancerföreningar och sex nationella patientorganisationer. Vid slutet av verksamhetsåret 2019 hade Cancerföreningen sammanlagt 113 830 medlemmar (jämfört med 117 953 året innan).

Läs mer: Organisationsverksamhet

Utbildning

Cancerorganisationerna erbjöd mångsidig utbildning för olika yrkesgrupper och volontärer. En del utbildningar beskrivs i samband med att verksamheten presenteras.

Läs mer: Utbildning

Internationell verksamhet

Under verksamhetsåret medverkade Cancerföreningen i Finland aktivt i verksamheten av nordiska cancerunionen NCU (Nordic Cancer Union), samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar ECL (Association of European Cancer Leagues) och internationella cancerunionen UICC (Union for International Cancer Control).

Läs mer: Internationell verksamhet

Kommunikation

Under verksamhetsåret 2019 främjade Cancerföreningen i Finlands kommunikationsenhet genomförandet av Cancerorganisationernas strategi och spetsprojekt.

Läs mer: Kommunikation