Gå direkt till innehållet

I och med att laboratorieverksamheten lagts ner har Cancerföreningen i Finland insamlat en stor mängd biologiskt provmaterial.

Provsamlingarna har byggts upp som ett resultat av verksamheten vid de patologiska laboratorierna i Helsingfors, Kotka, Uleåborg och Tammerfors. Vad gäller provmaterialet och patientuppgifterna inkommer olika hälsovårdsinstitutioner med en del begäran om information. Det är screeningkoordinatorn som svarar för lagringen av materialet och för att förfrågningarna besvaras.

Allt material är för tillfället arkiverat i kronologisk och nummerordning i Cancerföreningens lager i Helsingfors samt i Cancerstiftelsens lokal i Uleåborg. Lagret i Helsingfors innehåller sammanlagt 785 500 block med vävnadsprov (ca 400 000 patienter) från åren 1967–2011. Dessutom inrymmer det 719 500 screeningprovglas för livmoderhalscancer från åren 1978–2011 och 919 710 screeningkort för livmoderhalscancer från åren 1986–2009. I lagret i Uleåborg finns 875 700 vävnadsprovsblock och screeningprovglas fr.o.m. 1966, 340 000 screeningprovglas för livmoderhalscancer fr.o.m. 2002 samt 404 630 övriga cytologiska provglas.

År 2019 slutfördes en omfattande omkodning och återfyllning av HPV-provrör som hade inletts 2014. Dessa ca 115 000 prover från screeninglaboratorierna i huvudstadsregionen och Uleåborg är nu färdiga att överföras till biobanken för forskningsändamål. Tidigare genomförde man ett separat projekt för att undersöka möjligheten att införliva provsamlingarna i en biobank eller att etablera en helt egen biobank för ändamålet.