Gå direkt till innehållet

Generalsekreterarens översikt 2020

Vid Cancerorganisationerna, i Finland och i hela världen skilde sig året 2020 avsevärt från alla tidigare år på grund av covid-19-pandemin. Allt förändrades.

Samhällspåverkan

Genom samhällspåverkan har Cancerföreningen som mål att främja sina mål inom det politiska beslutsfattandet. Målen täcker föreningens hela verksamhetsfält och hänför sig till alla faser på cancerpatientens stig.

Läs mer: Samhällspåverkan

Kommunikation

Kommunikationens mål är att den information och de tjänster som Cancerföreningen producerar nås så lätt som möjligt och att de stöder målgrupperna i olika livssituationer och informationsbehov

Läs mer: Kommunikation