Generalsekreterarens översikt

Cancerstiftelsen har två centrala uppgifter: att finansiera cancerforskning och stödja cancerarbete.

Stöd till cancerforskning

År 2016 beviljade Cancerstiftelsen stipendier och annat stöd till vetenskaplig forskning till en sammanlagd summa på 7 169 714 euro (2015: 5,8 miljoner euro).

Läs mer

Bidrag

Cancerstiftelsen hjälper mindre bemedlade cancerpatienter och prisbelönar vartannat år årets cancerläkare och årets cancersjukskötare.

Läs mer

Kommunikation

Cancerföreningen i Finlands och Cancerstiftelsens gemensamma kommunikationsenhet svarar för Cancerorganisationernas interna och externa kommunikation.

Läs mer

Förvaltning

Cancerstiftelsen har ingen egen personal och därför är det personalen vid Cancerföreningen i Finland som sköter stiftelsens uppgifter.

Läs mer