Gå direkt till innehållet

Generalsekreterarens översikt

Cancerstiftelsen har två centrala uppgifter: att finansiera cancerforskning och stödja cancerarbete.

Bidrag

Cancerstiftelsen hjälper mindre bemedlade cancerpatienter och prisbelönar vartannat år årets cancerläkare och årets cancersjukskötare.

Läs mer: Bidrag

Kommunikation

Cancerföreningen i Finlands och Cancerstiftelsens gemensamma kommunikationsenhet svarar för Cancerorganisationernas interna och externa kommunikation.

Läs mer: Kommunikation