Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen har ingen egen personal och därför är det personalen vid Cancerföreningen i Finland som sköter stiftelsens uppgifter.

Cancerstiftelsens generalsekreterare var MD, docent Sakari Karjalainen. Till stiftelsen överfördes av förvaltningens löne-, personal- och övriga relaterade utgifter totalt 470 865 euro (2015: 437 510 euro).

Det är förvaltningen som ansvarar för organiseringen av utlysningarna, bedömningen och uppföljningen av Cancerstiftelsens stipendier.

Stiftelsen fakturerades i enlighet med arbetsutskottets kalkyleringsgrund för följande personers insatser: generalsekreterare, ekonomi- och förvaltningschef, tre ekonomimedarbetare och tre förvaltningsmedarbetare. Dessutom fakturerades en liten del av överläkarens och kommunikationsdirektörens arbetsinsatser samt en del av kostnaderna för webbplatsreformerna.

Dataadministration

Dataadministrationen vid Cancerföreningen i Finland ansvarar också delvis för Cancerstiftelsens datasystemstjänster. Under verksamhetsåret koordinerades upphandlingarna och utvecklingsprojekten i anslutning till kundhanteringssystemet av företaget Rubic Oy. Företaget skötte även projektchefsuppgifterna inom kundsystemprojektet. Stipendierna förvaltas med ett administrations- och utbetalningssystem som producerats av företaget Datalink Oy. I december 2016 beslutade Cancerstiftelsen att ingå ett avtal med den engelska tjänsten Researchfish©. Tjänsten kan utnyttjas för att ta fram data över de resultat och effekter som producerats inom de projekt som Cancerstiftelsen har finansierat.

Medlemskap

Cancerstiftelsen är medlem i föreningen Ansvarsfullt donerande rf. Cancerstiftelsen är också medlem i Delegationen för stiftelser och fonder, som innehar en viktig roll bl.a. i reformen av stiftelselagen.

Samarbetsavtal

Cancerstiftelsen har sedan 2012 haft ett samarbetsavtal med advokatbyrån Roschier, som är specialiserad på affärsjuridik. Roschier bidrar med sin expertis till stiftelsens verksamhet med en kostnadsfri månadsinsats på ca 20 timmar. Roschier hjälpte Cancerstiftelsen bl.a. med avtals- och varumärkesrelaterade frågor.