Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen har styrelsen, arbetsutskottet och finansutskottet.

Styrelsen

Professor Seija Grénman, Åbo, ordförande
Akademiprofessor Jaakko Kaprio, Helsingfors, vice ordförande
Professor Klaus Elenius, Åbo
Professor Heikki Joensuu, Helsingfors
Överläkare Ulla Keränen, Hyvinge
Docent Petri Koivunen, Uleåborg
Professor Helena Kääriäinen, Helsingfors
Professor Jukka-Pekka Mecklin, Jyväskylä
Verkställande direktör Timo Ritakallio, Helsingfors
Riksdagsledamot Sari Sarkomaa, Helsingfors
Professor Tapio Visakorpi, Tammerfors
Professor (emeritus) Eero Vuorio, Helsingfors

Cancerstiftelsens styrelse sammanträdde sex gånger.

Arbetsutskottet

Professor Teuvo Tammela, ordförande
Professor Seija Grénman, vice ordförande
Professor Klaus Elenius
Akademiprofessor Jaakko Kaprio
Generalsekreterare Sakari Karjalainen
Bankdirektör Kari Markkula
Bankdirektör Riitta Pyhälä

Arbetsutskottet sammanträdde sju gånger. Arbetsutskottet är ett gemensamt utskott med Cancerföreningen i Finland.

Finansutskottet

Bankdirektör Kari Markkula, ordförande
Verkställande direktör Timo Ritakallio, vice ordförande
Generalsekreterare Sakari Karjalainen
Professor Teuvo Tammela
Professor Tapio Visakorpi
Ekonomi- och förvaltningschef Raija Jokila, sekreterare

Finansutskottet sammanträdde fyra gånger. Finansutskottet är ett gemensamt utskott med Cancerföreningen i Finland.

Revisorer

Revisorer för Cancerföreningen i Finland var CGR Samuli Perälä och CGR Jaana Salmi. Deras personliga suppleanter var CGR Timo Etelämäki och CGR Sauli Salmi.