Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen har sedan 2013 insamlat donationer för att stödja cancerarbetet.

Med cancerarbete menas det arbete som görs för cancerpatienters och deras närståendes bästa, arbetet med att förebygga cancer och arbetet med att öka kunskapen om cancersjukdomar. Cancerstiftelsen har sedan 2013 insamlat donationer för att stödja cancerarbetet.

Under verksamhetsåret fick Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar bidrag av Cancerstiftelsen för en summa på 15 000–50 000 euro. Cancerarbetet vid Cancerföreningen finansierades med 75 000 euro. Cancerstiftelsens stöd utnyttjades för att stödja och utvidga rådgivningstjänsterna runtom i landet. Man standardiserade anvisningar och producerade nytt material för att stödja arbetet. Målet har varit att utarbeta allt nytt material också på svenska.

Under året utnyttjades stödet från Cancerstiftelsen också för att förenhetliga kamratstödet och ta fram utbildningsmaterial. Handboken för kamratstödsverksamheten blev färdig i början av 2016. Dessutom inleddes ett utbildningsprojekt för frivilligarbetare inom palliativ och terminalvård.

Riksomfattande rådgivningstjänst

Cancerstiftelsen stöder Cancerorganisationernas riksomfattande rådgivningstjänst där professionella inom hälso- och sjukvården besvarar frågor om cancer per telefon och e-post eller i realtid på webben. Samtidigt ger de information, stöd och råd till patienter, deras närstående och andra som är bekymrade över cancer. De sakkunniga skötarna erbjuder också ärftlighetsrådgivning. Tjänsten är avgiftsfri.

Rådgivningstjänsten kontaktades över 4 400 gånger under året. Det var en lite oftare än året innan. Smärtlinjen, en telefonlinje för rådgivning angående cancersmärta, upprätthölls i samarbete med smärtpolikliniken vid HUCS. Smärtlinjen lanserades år 2014.

År 2016 uppgick rådgivningstjänstens utgifter till 355 770 euro (2015: 345 192 euro).

Som en del av den riksomfattande rådgivningstjänsten upprätthålls en avgiftsfri telefonlinje för förmånsrådgivning där cancerpatienter kan få svar på utkomst- och förmånsfrågor. Telefonlinjen kontaktades 90 gånger under året. Patienternas frågor gällde i synnerhet sjukförsäkringar och utkomst. Tjänsten implementerades av Birkalands cancerförening.