Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen arrangerar ett expertsymposium om året och stöder utvecklingen av den palliativa vården i Finland.

Cancerstiftelsens symposium

2016 års tema för Cancerstiftelsens 43:e expertsymposium var tarmcancer. Symposiet är avsett som en årlig yrkesövergripande utbildning för ett hundratal specialister inom olika områden med nära anknytning till cancer.

Symposiets föreläsningar och diskussioner sammanställdes i samarbete med tidskriften Duodecim i ett temanummer om tarmcancer. Via tidskriften Duodecim förmedlas den senaste forskningskunskapen i stor utsträckning till specialläkare, specialister och andra intresserade läkare som deltar i behandlingen och diagnosen av tarmcancer. Målet är att fortsätta samarbetet mellan Cancerstiftelsen och tidskriften Duodecim.

Stöd för utveckling av palliativ vård

Cancerstiftelsen stöder också utvecklingen av den palliativa vården i Finland. Under åren 2012–2015 stödde stiftelsen läkares möjligheter att delta i specialkompetensutbildning inom palliativ vård vid auktoriserade kliniker och vårdinstitut. Stiftelsens stöd har gjort att bristen på läkare som specialiserat sig inom palliativ vård håller på att lätta något. År 2016 beslutade Cancerstiftelsen att rikta stödet till att utarbeta nationella anvisningar för palliativ och terminalvård. Under året beredde man en vårdstrategi i samarbete med experter inom området. Efter det förberedande arbetet började en flerprofessionell arbetsgrupp i början av 2017 utarbeta anvisningar för palliativ och terminalvård.

Under året fortsatte man dessutom bidragen för tre läkare för att de skulle kunna delta i en treårig nordisk utbildning inom palliativ medicin.