Gå direkt till innehållet

År 2016 beviljade Cancerstiftelsen stipendier och annat stöd till vetenskaplig forskning till en sammanlagd summa på 7 169 714 euro (2015: 5,8 miljoner euro).

Stödet till Finlands cancerregister och dess Massundersökningsregister uppgick till 1 150 000 euro. År 2016 delade stiftelsen ut stipendier till 145 forskare. Stipendier utdelades till en sammanlagd summa på 5 586 950 euro (2015: 4,1 miljoner euro).

Stipendier

Tre av Cancerstiftelsens forskningsstipendier för år 2016 var stora treåriga stipendier på 450 000 euro. Stipendierna beviljades till akademiprofessor Lauri Aaltonen från Helsingfors universitet, akademiprofessor Johanna Ivaska från Åbo universitet och professor Satu Mustjoki från Helsingfors universitet.

Cancerstiftelsen kunde fatta fler fleråriga finansieringsbeslut än någonsin tidigare. 2016 var det första året som Cancerstiftelsen beviljade treåriga stipendier. Sammanlagt beviljade stiftelsen elva treåriga stipendier, inklusive de stora stipendierna. Stiftelsen beviljade dessutom 27 tvååriga stipendier. Ur Rosa bandet-fonden beviljades 1 129 000 euro i höstens utlysning. Stipendiemottagarna (på finska)

I våras beviljade Cancerstiftelsen resestipendier till 58 forskare (totalt 68 550 euro). En tredjedel av de sökande beviljades resestipendium. Resestipendiemottagarna (på finska)

I höstas beviljade man tre stipendier för psykosocial cancerforskning; den totala stipendiesumman var 205 000 euro. Stipendierna för psykosocial forskning listas i bilaga 3.

Övrigt forskningsstöd

Cancerstiftelsen finansierade Finlands cancerregister med totalt 1,15 miljoner euro år 2016. Stiftelsen för Finlands cancerinstitut fick 300 000 euro i finansiering för forskaranställningar. Nordiska cancerunionens fond för cancerforskning fick 162 000 euro för att finansiera samnordiska forskningsprojekt.