Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen i Finlands och Cancerstiftelsens gemensamma kommunikationsenhet svarar för Cancerorganisationernas interna och externa kommunikation.

Cancerstiftelsens sköter mediekommunikation och andra åtgärder som stöder medelinsamlingen och förmedlingen av vetenskaplig information.

Under året skickade kommunikationsenheten ut 84 pressmeddelanden, varav många var förknippade med Cancerstiftelsens insamlingsverksamhet och cancerforskning. Kommunikationsenheten deltog även i planeringen av viktiga åtgärder inom kampanjerna Rosa bandet och Movember, t.ex. pressmöten.

Kommunikationsenhetens huvudsakliga kanaler är webben, sociala medier och tidningen Syöpä-Cancer.
En av huvuduppgifterna är att informera om Cancerstiftelsens stipendier. Cancerstiftelsens stipendier och de forskningsgrupper som stiftelsen finansierat presenteras i den årligt utkommande tidningen Focus tutkimus. Under året satsade man på att öka utnyttjandet av tidningens innehåll i sociala medier. Tidningens innehåll har utvecklats i en alltmer digital riktning; man utnyttjar bl.a. videor.

Cancerstiftelsens och Rosa bandet-kampanjens webbplatser förnyades år 2016. Konceptet och profilen för webbplatserna planerades så att de visuellt och strukturellt överensstämmer med Cancerorganisationernas övriga webbplatser. Strukturen baserades på s.k. donationsstigar för att göra det så enkelt som möjligt att donera pengar till stiftelsen via webben. Webbplatserna integrerades i ett kundhanteringssystem (CRM).

När webbplatserna i fortsättningen vidareutvecklas kommer man att satsa extra hårt på sökmotoroptimering, analys, konversionsoptimering, digital marknadsföring och utnyttjandet av t.ex. bloggar.