Gå direkt till innehållet

Cancerstiftensen har flera kommittéer och förvaltningsnämnder.

Stipendienämnden och utvärderingskommittéerna

Professor Klaus Elenius, Åbo
Professor Sampsa Hautaniemi, Helsingfors
Professor h.c. Helena Isoniemi, Helsingfors
Professor Juha E. Jääskeläinen, Kuopio
Professor Peppi Karppinen, Uleåborg
Docent Jussi Koivunen, Uleåborg
Professor Veli-Matti Kosma, Kuopio
Docent Mauri Kouri, Helsingfors
Forskningsdirektör Pirjo Laakkonen, Helsingfors
Docent Olli Lohi, Tammerfors
Professor Johanna Mäenpää, Tammerfors
Professor Markus Mäkinen, Uleåborg
Docent Satu Männistö, Helsingfors
Professor Matti Nykter, Tammerfors
Docent Janne Pitkäniemi, Helsingfors
Akademiprofessor Katri Räikkönen, Helsingfors
Professor Marko Salmi, Åbo
Professor Lea Sistonen, Åbo

Cancerstiftelsens festkommitté

Jaana Keho-Kosonen, ordförande
Marja Aarnipuro, vice ordförande
Satu Tiivola, hedersordförande
Professor Sirpa Asko-Seljavaara, hedersmedlem
Medicinalrådet Liisa Elovainio, hedersmedlem
Statsrådet Riitta Uosukainen, hedersmedlem
Janina Fry
Klara Kivilahti
Tiina Laisi-Puheloinen
Pauliina Lajunen
Merja Lipsanen
Sari Lönnqvist
Reeta Niemisvirta
Kristiina Raitala
Marja Salokangas
Pirkko Söderman
Ansi Taulio-Korvenmaa
Heli Vähäsilta
Laura Sundström, sekreterare

Vetenskapliga kommittén för Cancerstiftelsens symposium 2016

2016 års tema för Cancerstiftelsens symposium var tarmcancer.

Professor Seija Grénman, ÅUCS
Professor Jukka-Pekka Mecklin, KUS och Mellersta Finlands universitetssjukhus (ordförande)
Överläkare Ulla Keränen, Hyvinge sjukhus
Biträdande överläkare Katariina Klintrup, UUS
Professor Helena Kääriäinen, Institutet för hälsa och välfärd och HU
Docent Eila Lantto, HUCS
Professor Nea Malila, Finlands cancerregister
Docent Anne-Maria Pajari, HU
Avdelningsöverläkare Raija Ristamäki, ÅUCS
Professor Ari Ristimäki, HUCS och HU
Sektordirektör, docent Juhani Sand, TUCS
Överläkare Riikka Huovinen, Cancerstiftelsen, sekreterare

Vetenskapliga kommittén för Cancerstiftelsens symposium 2017

2017 års tema för Cancerstiftelsens symposium är hudmelanom.

Professor Veli-Matti Kähäri, ÅUCS, polikliniken för hudsjukdomar, ordförande
Professor Seija Grénman, ordförande för Cancerstiftelsens styrelse
Avdelningsöverläkare Micaela Hernberg, HUCS, kliniken för cancersjukdomar
Avdelningsöverläkare Tiina Jahkola, HUCS, Jorv sjukhus (plastikkirurgi)
Specialläkare Susanna Juteau, HUSLAB, patologiska laboratoriet
Specialläkare Sari Koskenmies, HUCS, Hud- och allergisjukhuset
Ansvarsområdesdirektör Ilkka Koskivuo, ÅUCS, kirurgiska polikliniken (plastikkirurgi)
Docent Leena Koulu, ÅUCS, polikliniken för hudsjukdomar
Avdelningsöverläkare Sari Pitkänen, HUCS, polikliniken för hudsjukdomar
Avdelningsöverläkare Kari Saarinen, Päijänne-Tavastlands centralsjukhus, polikliniken för hudsjukdomar, Euromelanoma
Professor Erna Snellman, TU, hud- och könssjukdomslära
Docent Pia Vihinen, ÅUCS, polikliniken för cancersjukdomar
Överläkare Meri-Sisko Vuoristo, Birkalands cancerförening
Överläkare Riikka Huovinen, Cancerstiftelsen (ÅUCS), planeringsgruppens sekreterare (fram till 31.7.2016)
Överläkare Liisa Pylkkänen, Cancerstiftelsen, planeringsgruppens sekreterare (fr.o.m. 1.8.2016)

Fondernas förvaltningsnämnder

Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne

EM Johanna Korte-Heinonen, ordförande
Projektledare Henriikka Forstadius, suppleant studerande Matilda Talvio
Direktör Markku Heinonen
Generalsekreterare Sakari Karjalainen
Specialläkare Mervi Taskinen

Professor Sakari Mustakallios fond

Docent Matti Mäntylä, ordförande
Professor Heikki Joensuu
Professor Pirkko Kellokumpu-Lehtinen
Professor Seppo Pyrhönen
Professor Taina Turpeenniemi-Hujanen
Professor Ritva Vanninen

Helvi Sylvia Pajumaas (f. Oksala) fond

Studentmerkonom Ulla-Maria Kaukonen
Banktjänsteman Johan Rantala
Ekonom Terttu Rantala
ADB-chef Senja Saukkonen
Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Eeva Rastas fond

Inredningsarkitekt Matti Rastas, ordförande
Professor Heikki Joensuu, vice ordförande
Docent Päivi Hietanen
Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Tarja Susanna Isolde Salosaaris minnesfond

Magister Pekka Salosaari
Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Representation

Av Cancerstiftelsen utnämnda representanter i Terhostiftelsens förvaltningsråd, som upprätthåller hospiset Terhokoti, var direktör Tarja Holi, PM Leena Luhtanen, advokat Ritva-Liisa Luomaranta, insamlingschef Tapio Pajunen, vicehäradshövding Harri Pynnä och ekonomi- och förvaltningschef Raija Jokila.