Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen har ett brett internationellt samarbete med NCU och UICC.

Stipendier från NCU

Nordiska cancerunionens (NCU) fond för cancerforskning utlyser årligen stöd till samnordiska forskningsprojekt. Ansökningarna bedöms och förslaget om vilka projekt som ska finansieras görs av NCU:s vetenskapliga kommitté. Finlands representant i kommittén var professor Klaus Elenius, ordförande för stipendienämnden.

Stipendierna beviljas till sådana projekt som har betydelse för cancerforskningen och som innehåller forskare från minst två nordiska länder. Därtill ska projekten kunna genomföras i de nordiska länderna och samarbetet ska generera mervärde. År 2016 beviljades stipendier till totalt 16 projekt för en sammanlagd summa på 750 000 euro.

UICC:s partnerskapsprogram

Cancerstiftelsen och Cancerföreningen i Finland anslöt sig till internationella cancerunionen UICC:s (Union for International Cancer Control) partnerskapsprogram Together for Action i november 2013. Programmet genomförs åren 2014–2016. Programmets mål är att främja det globala arbetet för cancerbekämpning med tre prioriteter. Den första prioriteten är att lyfta fram cancerbekämpning som ett globalt och nationellt viktigt mål inom hälsopolitiken. UICC och dess medlemsorganisationer är aktivt med om det internationella myndighets- och organisationssamarbetet för förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar. Den andra prioriteten är att förena alla organisationer och aktörer inom cancerbekämpningen. Internationella cancerdagen i februari och det årliga forumet World Cancer Leaders’ Summit har att göra med denna prioritet. Den tredje prioriteten är att stärka kunskapsbasen inom cancerbekämpning i alla världens länder.

Cancerstiftelsens stöd till programmet år 2016 var 25 000 amerikanska dollar.