Gå direkt till innehållet

Den statistik och de resultat som produceras av Cancerregistret är av helt avgörande betydelse för den nationella folkhälsoorganisationen. Man måste ju trots allt lära känna sin ”fiende”.

Cancerns förekomst grupperad efter cancerform, åldersgrupp, område, yrke, cancertyp osv. är alla uppgifter som behövs i påverkansarbetet. Det förebyggande arbetet mot cancer utgår från dessa uppgifter. Detta gäller även planeringen av screeningar och uppföljningen av deras effektivitet.

Jämförelser av behandlingsresultat mellan olika områden kan ge information om skillnader i fråga om finansiering, iakttagande av behandlingsriktlinjer, antagande av god praxis från andra länder och många andra aspekter. Kunskapen om skillnaderna i resultaten kan leda till åtgärder för att förbättra situationen, och vid sidan om finansiering kan medborgarorganisationen och stiftelsen även bidra till att lösa problemen på annat sätt.

Styrkan med Cancerorganisationernas centralbyrå var att Cancerregistrets många forskare arbetade i samma lokaler. Små frågor som uppstod kunde besvaras omedelbart, och forskarna var även intresserade av cancerfrågorna i ett helhetsperspektiv. På grund av informationssäkerhet har man delvis tvingats avstå från denna lyx, men förhoppningsvis kommer situationen ännu att förändras. Forskarna är trots allt fortfarande tillgängliga på olika sätt.

Allt detta motiverar en generalsekreterare att engagera sig för Cancerregistrets finansiering. Tack vare registrets goda rykte har uppgiften inte alls varit svår. Jag tror även att personerna i registret var nöjda över att uppgifterna som de delade var viktiga och att de användes med stort intresse.