Gå direkt till innehållet

Generalsekreterarens översikt

Cancerstiftelsen har två centrala uppgifter: att finansiera cancerforskning och stödja cancerarbete. Den år 2014 godkända strategin och de år 2016 reviderade stadgarna stöder dessa uppgifter.

Kommittéer

Stipendienämnden och utvärderingskommittéerna, Cancerstiftelsens festkommitté, Vetenskapliga kommittén för Cancerstiftelsens symposium 2017, Vetenskapliga kommittén för Cancerstiftelsens symposium 2018, Fondernas förvaltningsnämnder och Representation.

Läs mer: Kommittéer

Stöd till cancerarbete

Med cancerarbete menas det arbete som görs för cancerpatienters och deras närståendes bästa, arbetet med att förebygga cancer och arbetet med att öka kunskapen om cancersjukdomar. Cancerstiftelsen har sedan 2013 insamlat donationer för att stödja cancerarbetet.

Läs mer: Stöd till cancerarbete

Priser

Cancer Foundation Finland Prize - Priset utdelades för första gången år 2017; pristagare var professor Rajesh Dikshit.

Läs mer: Priser

Ekonomi

Cancerstiftelsens ekonomi under verksamhetsåret 2017 var stabil. Med intäkterna från medelinsamlingen och placeringsverksamheten kunde man fortsätta genomföra stiftelsens mål: finansiera cancerforskning, stödja verksamheten vid Cancerföreningen i Finland och bevilja ekonomiskt stöd till de som drabbats av cancer.

Läs mer: Ekonomi

Medelinsamling

I juni genomfördes en organisatorisk förändring där Cancerföreningens kommunikation och Cancerstiftelsens medelinsamling förenades under en enda direktör för kommunikation och medelinsamling. Trots förändringen kvarhölls expertområdena för bägge funktionerna. Man satsade på att bilda synergier genom gemensamma innehåll och aktiv informationsspridning.

Läs mer: Medelinsamling

Kommunikation

Målet för Cancerstiftelsens kommunikation är att öka kunskapen om cancerforskning, framhålla behovet av finansiering för cancerforskning och berätta om hur donationerna hjälper med att främja cancerforskning.

Läs mer: Kommunikation