Gå direkt till innehållet

Cancer Foundation Finland Prize - Priset utdelades för första gången år 2017; pristagare var professor Rajesh Dikshit.

Cancer Foundation Finland Prize

Under verksamhetsåret 2017 inrättade Cancerstiftelsens styrelse priset Cancer Foundation Finland Prize, som uppgår till 5 000 euro och utdelas vart tredje år. Målet med priset är att stödja och uppmuntra indier att utveckla sina cancerregister och bedriva registerbaserad forskning. Cancerorganisationerna har spelat en aktiv roll i samarbetet mellan indiska delstaters cancerregister och Tammerfors universitet. Som ett resultat av samarbetet har man i Indien kunnat anställa kompetenta experter på doktorsnivå till lednings- och expertuppdrag vid indiska cancerregister. Ett ytterligare mål med priset är att stärka det samarbete som åstadkommits mellan Cancerstiftelsen och Indiens cancerregister under de senaste årtiondena.

Priset utdelades för första gången år 2017; pristagare var professor Rajesh Dikshit.

I prismotiveringarna nämns att professor Dikshit har grundat ett flertal regionala cancerregister vid Tata Memorial Center (CCC). Under åren 2014–2016 grundades utöver det tidigare nätverket också Sangur, Mansa, Chandigarh, SAS Nagar och i synnerhet Gadhchiroli på landsbygdens stamområden. Utanför Indien har det funnits preliminär verksamhet i Bhutan och Myanmar, där den egentliga registreringen inleddes först år 2017.

Verksamheten har tillämpats på ett övertygande sätt, både på att förbättra cancerbekämpningen och på vetenskaplig forskning. Professor Dikshit har arbetat utomordentligt förtjänstfullt för att förbättra systemet för dödsfallsuppgifter och skapa en biobank med tre miljoner prover för att stödja epidemiologisk forskning.

Han har ofta publicerat forskningsartiklar i ledande tidskrifter. Hans avdelning fungerar som en knutpunkt (Hub) för den internationella cancerforskningsorganisationen IARC (International Agency for Research on Cancer). Avdelningen arbetar på ett ansvarsfullt sätt, vilket framgår av en omfattande yrkesmässig och vetenskaplig fortbildning.

Professor Dikshit har avlagt sin doktorsexamen i Finland med finansiering från Cancerföreningen i Finland. Avhandlingens ämne handlade om cancereffekterna av gasläckan i Bhopal.