Gå direkt till innehållet

Målet för Cancerstiftelsens kommunikation är att öka kunskapen om cancerforskning, framhålla behovet av finansiering för cancerforskning och berätta om hur donationerna hjälper med att främja cancerforskning.

Kommunikationen utnyttjar flera olika medel för att uppnå målen: pressmeddelanden, nyhetsbrev, aktiv innehållsproduktion, Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram, evenemang, publikationer och broschyrer samt marknadsföring i medier.

I medietjänsten betonas både kontaktmöjlighet och proaktiv verksamhet. De största kommunikationsinsatserna gällde Rosa bandet-kampanjen och stipendiekommunikationen. Därutöver producerade man pressmeddelanden och erbjöd medierna intressanta artikelidéer t.ex. om mindre insamlingar, cancerforskning och internationella cancerdagen. Kommunikationen om Rosa bandet-insamlingen fokuserades i synnerhet på behovet av tilläggsforskning kring svårbehandlad och kronisk bröstcancer, och kampanjen noterades i medierna oftare än året innan.

Cancerstiftelsens stipendier och de forskningsgrupper som stiftelsen finansierat presenterades i den årligt utkommande tidningen Focus tutkimus. Under året satsade man på att utnyttja tidningens innehåll i sociala medier. Tidningens innehåll har alltmer utvecklats i en digital riktning; man utnyttjar bl.a. videor.

Arbetet för att utveckla Cancerstiftelsens och Rosa bandet-kampanjens webbplatser fortsatte. Man satsade särskilt på innehåll med forskar- och patientteman. Antalet unika besökare på Cancerstiftelsens webbplatser steg med 114 procent jämfört med året innan. Rosa bandet-webbplatsen hade under kampanjtiden 49 procent fler besökare än under kampanjtiden året innan.

Vad gäller den digitala kommunikationen fortsatte man att satsa på sociala medier, särskilt Facebook, Twitter och Instagram: Facebook var fortsättningsvis den populäraste kanalen för både Cancerstiftelsen och Rosa bandet. Antalet följare på Cancerstiftelsens Facebook-sida steg med 36 procent och antalet Rosa bandet-följare steg med ca 5 procent.