Gå direkt till innehållet

Stipendier från NCU och Övrigt internationellt samarbete.

Stipendier från NCU

Nordiska cancerunionens (NCU) fond för cancerforskning utlyser årligen stöd till samnordiska forskningsprojekt. Ansökningarna bedöms av NCU:s vetenskapliga kommitté. Finlands representant i kommittén var professor Klaus Elenius, ordförande för Cancerstiftelsens stipendienämnd. Kommittén framför ett förslag om vilka projekt som ska finansieras och NCU:s styrelse fattar det slutliga beslutet.

Stipendierna beviljas till sådana projekt som har betydelse för cancerforskningen och som innehåller forskare från minst två nordiska länder. Därtill ska projekten kunna genomföras i de nordiska länderna och samarbetet ska generera mervärde. År 2017 utdelades 750 000 euro till sammanlagt 19 projekt; stipendiesummorna varierade mellan 30 000 euro och 50 000 euro. Tre av de finansierade projekten leds av finländska forskare.

Övrigt internationellt samarbete

Professor Klaus Elenius, ordförande för Cancerstiftelsens stipendienämnd, deltog i april 2017 i årsmötet av konsortiet International Cancer Research Partnership (ICRP), som ordnades i London. I ICRP medverkar de viktigaste europeiska och amerikanska finansiärerna av cancerforskning.

Sakari Karjalainen deltog i oktober i mötet Nordic Foundation Network i Köpenhamn. Det årliga evenemanget lockade deltagare från tiotals stipendiestiftelser i de nordiska länderna och resten av Europa. Årets huvudtema var stiftelsernas betydelse och roll i det nordiska välfärdssamhället.

Cancerstiftelsen inledde ett samarbete med det brittiska företaget Researchfish. I fortsättningen kommer forskare som finansierats av Cancerstiftelsen (fr.o.m. år 2017) utnyttja tjänsten Researchfish för att rapportera om sina resultat. På så sätt kan Cancerstiftelsen allt noggrannare följa genomslaget av dess forskningsfinansiering.