Gå direkt till innehållet

I juni genomfördes en organisatorisk förändring där Cancerföreningens kommunikation och Cancerstiftelsens medelinsamling förenades under en enda direktör för kommunikation och medelinsamling. Trots förändringen kvarhölls expertområdena för bägge funktionerna. Man satsade på att bilda synergier genom gemensamma innehåll och aktiv informationsspridning.

Insamling

Cancerstiftelsens insamlingsverksamhet förstärktes ytterligare år 2017 och verksamhetens intäkter var 10 200 819 euro. Största delen av intäkterna kommer från testamentsgåvor. Också Rosa bandet-insamlingen nådde ett nytt rekord på två miljoner euro. Stiftelsen fick också ett rekordantal nya månadsdonatorer.

Intäkterna från testamenten år 2017 var sammanlagt 5 863 231 euro (2016: 3 352 310 euro). Det bokföringsmässiga resultatet för Rosa bandet var 1 845 113 euro (2016: 1 646 184 euro).


Testamenten.
Testamentsgåvor står fortfarande för den största delen av intäkterna från stiftelsens medelinsamling. Stiftelsen utnyttjade marknadsföring för att öka medvetenheten om testamentens betydelse för främjandet av cancerforskning. I våras 2017 ordnades stiftelsens donations- och testamentskväll.


Rosa bandet

Cancerstiftelsens Rosa band-kampanj insamlar pengar för finländsk bröstcancerforskning och därtill hörande rådgivning. 2017 års band hade designats av gruppen Duudsonit. Kampanjen satte nytt rekord med 370 000 sålda band. Den intjänade medieuppmärksamheten både för kampanjen och för bröstcancer överlag låg på högre nivå än tidigare år.

Insamlingens intäkter bestod av försäljningen av Rosa bandet och samarbetspartnernas försäljning av övriga Rosa bandet-produkter samt av privatpersoners och företags donationer som kom in via webben, insamlingspotter, kontoöverföring och insamlingsbössor. I kampanjen medverkade över 20 företag varav de primära samarbetspartnerna var SOK, Kesko och Lindex. Alla dessa företag sålde Rosa band. Kesko hade därtill gjort rekordmånga produkter ur Pirkka-familjen till Rosa bandet-kampanjprodukter. Genom försäljningen av produkter och band inbringade företagssamarbetet nästan 1,5 miljoner euro, vilket betyder att företagssamarbetet fortsättningsvis var den viktigaste faktorn som inverkade på kampanjens resultat.

Medlemsföreningarna bistod aktivt kampanjen genom att sälja Rosa band, ordna insamlingsbössor och organisera olika Rosa bandet-temaevenemang runtom i landet. Rosa bandet-insamlingen syntes således på olika håll i Finland och på många olika sätt.


Månadsdonationer.
Under verksamhetsåret 2017 koncentrerade Cancerstiftelsen sina resurser på utvecklingen av donationstjänsten och månadsdonationerna. Under året fick stiftelsen rekordmånga nya månadsdonatorer, över 4 600. I slutet av året hade stiftelsen sammanlagt ungefär 7 000 månadsdonatorer. Under året donerade de nästan 500 000 euro för att stödja cancerforskning och cancerdrabbade.

För att förbättra tjänsterna för månadsdonatorer lanserade man konceptet Tutkimusmatkalla (På forskningsresa). Enligt konceptet inbjuds varje ny donator med på en gemensam forskningsresa. Resans mål är att övervinna cancer. Cancerstiftelsen satsade på att mer regelbundet informera donatorerna om donationernas effektfullhet. Man förbättrade också rapporteringsfunktionen i kundhanteringssystemet för att stödja en modernare uppföljning och rikta arbetstimmarna mer lönsamt. Donationstjänsten förstärktes ytterligare genom att anställa en ny medarbetare.


Direktmarknadsföring med upprop om att donera pengar
var fortsättningsvis en viktig del av medelinsamlingens produktmix. Efter en längre tid utnyttjade man med lyckat resultat åter direktmarknadsföring för att locka fler donationer från företag.

Cancerstiftelsen förnyade sitt sätt att insamla pengar för att stödja forskningen kring prostatacancer genom att lansera insamlingen Rädda männen. Insamlingen ersatte samarbetet med den internationella organisationen Movember, eftersom den finländska Movember-kampanjen inte hade samlat in tillräckligt med pengar under de senaste åren.


Webbdonationerna
utvecklades särskilt vad gäller företagsdonationerna; på webbplatsen för Rosa bandet introducerades ett lättare sätt för företag att donera pengar. Cancerstiftelsens webbdonationsprodukter utökades dessutom med en ny produkt, Minnesgåvan.


Företagssamarbete
. Cancerstiftelsens samarbetspartner år 2017 var LokalTapiola, Nordea Livförsäkring och Paletti. Samarbetet med LokalTapiola omfattade både stöd för forskningsprojekt och hälsofrämjande verksamhet genom projektet Hyvä päivä (En bra dag). Samarbetet med Nordea Livförsäkring inleddes i början av 2017 i syfte att stödja och utveckla Cancerorganisationernas riksomfattande volontär- och stödpersonsverksamhet. Det finländska vykortsföretaget Paletti säljer minnesadresser och jul- och gratulationskort med Cancerstiftelsens märke.


Cancerstiftelsens festkommitté.
Cancerstiftelsens festkommitté, som dras av volontärer, ordnade en vetenskapsbal för att insamla pengar för cancerforskning. Balen fick mycket medieuppmärksamhet och bidrog starkt till att dela ut information om vikten av att finansiera cancerforskning.