Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsens symposium och Stöd för utveckling av palliativ vård.

Cancerstiftelsens symposium

Temat för Cancerstiftelsens 44:e expertsymposium var hudmelanom. Symposiet är avsett som en årlig yrkesövergripande utbildning för över hundra specialister inom olika områden med nära anknytning till cancer.

Symposiets föreläsningar och diskussioner sammanställdes i samarbete med tidskriften Duodecim i ett temanummer om hudmelanom. Via tidskriften Duodecim förmedlas den senaste forskningskunskapen i stor utsträckning till specialläkare, specialister och andra intresserade läkare som deltar i behandlingen och diagnosen av hudmelanom. Målet är att fortsätta samarbetet mellan Cancerstiftelsen och tidskriften Duodecim.

Stöd för utveckling av palliativ vård

Cancerstiftelsen stöder också utvecklingen av den palliativa vården i Finland. Under åren 2012–2015 stödde stiftelsen läkares möjligheter att delta i specialkompetensutbildning inom palliativ vård vid auktoriserade kliniker och vårdinstitut. Stiftelsens stöd har gjort att bristen på läkare som specialiserat sig inom palliativ vård håller på att lätta. År 2016 beslutade Cancerstiftelsen att rikta stödet till att utarbeta nationella anvisningar för palliativ och terminalvård. Under samma år beredde man en vårdstrategi i samarbete med experter inom området. Från och med början av 2017 arbetade en flerprofessionell arbetsgrupp för att ta fram anvisningar för palliativ och terminalvård. År 2017 startade Social- och hälsovårdsministeriet utarbetandet av anvisningar för ordnandet av palliativ och terminalvård i Finland. Anvisningarna färdigställdes i slutet av året. I arbetet utnyttjades också de resultat som Cancerstiftelsens arbetsgrupp hade producerat. Efter att ministeriets rapport hade färdigställts kom man överens om att Cancerstiftelsens flerprofessionella arbetsgrupp skulle utarbeta en rapport om sin verksamhet, med särskild fokus på det nationella behovet av palliativ vård och med beaktande av olika sjukdomsgrupper och internationella rekommendationer. Rapporten förväntas bli färdig under våren 2018.

I september startade en ny tvåårig kurs som pågår fram till maj 2019. Cancerstiftelsen beviljade kursstöd till åtta personer, varav sju deltog.